draaiboek-zij-instroom-header

LHV, SSFH, UWV, zorggroepen Hadoks en SGZ en het ROC Mondriaan hebben samen een maatwerk opleiding ontwikkeld voor zij-instromers doktersassistent. De eerste opleiding is in september 2021 gestart. Het ging om kandidaten die een overstap wilden maken vanuit een dienstverlenend beroep (bijvoorbeeld stewardess, kapster of vanuit de horeca) naar het vak van doktersassistent, ofwel als gevolg van verlies van baan door de crisis, ofwel een gewenste omscholing. Initiatiefnemer van deze pilot is Aline Pikaar, huisarts in Zoetermeer.

De kandidaten zijn afgelopen zomer gestart met zes weken full time scholing bij het ROC Mondriaan voor het opdoen van basiskennis. Daarna traden zij in dienst bij de huisarts (leerwerkplaats) en startten in de praktijk met eenvoudige taken onder begeleiding van een doktersassistent. In twee jaar behalen ze dan hun diploma. Voor deze eerste zes weken scholing en de kosten van de tweejarige opleiding zijn financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat meer dan 80% van de zij-instromers succesvol instroomt in de zorg. “Het was echter wel lastig om voor voldoende stageplekken te zorgen”, vertelt Roel Fransen, accountmanager arbeidsverhoudingen bij SSFH. “Aan het enthousiasme en de goede wil bij huisartsenpraktijken lag het in ieder geval niet. In de regio waar de pilot startte, gaven 85 huisartsenpraktijken aan bereid te zijn een stageplek te bieden aan een zij-instromer. Huisartsenpraktijken zien het belang van stageplekken en zijn bereid om daar tijd in te steken. Dat merken we ook in gesprekken met huisartsen in de praktijk. Alleen hoe zet je zo’n project op in de regio? En waar moet je allemaal aan denken? Om huisartsenpraktijken op weg te helpen is er een regionaal draaiboek ten behoeve van projecten voor zij-instromers binnen de huisartsenzorg beschikbaar." 

In dit draaiboek, beschikbaar gesteld door LHV, UWV en SSFH, worden tips gegeven, documenten gedeeld en stapsgewijs uiteengezet hoe zo’n traject geïnitieerd kan worden. Denk hierbij aan wervingsteksten, een uitleg van de subsidiemogelijkheden en praktische zaken als een leerwerkovereenkomst en een planningsdocument. Het draaiboek is gericht op betrokken partijen in de regio zoals zorggroepen, opleidingsinstituten, LHV, SSFH, UWV enz. Wij hopen regionale partijen zo uit te nodigen om met dit onderwerp aan de slag te gaan en met elkaar te zorgen voor voldoende doktersassistenten in de huisartsenpraktijken. 

Het draaiboek is bedoeld voor regionale organisaties binnen de huisartsenzorg die in de regio aan de slag willen met projecten rondom de (zij-) instroom van nieuw personeel. Heeft u vragen, wilt u een regionaal project starten of heeft u interesse in het draaiboek? Neem dan contact op met Roel Fransen van SSFH. Dat kan per mail via info@SSFH.nl of telefonisch op 06-25269056.
 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.