In de Drentse huisartsenzorg is een tekort aan doktersassistenten. Naar verwachting zal dit tekort ook de komende jaren aan blijven houden. Het onderwijs (Alfa College Drenthe) verwacht zelfs een terugloop van de instroom in de opleiding doktersassistent. Om deze situatie te verbeteren hebben Huisartsenzorg Drenthe (HZD), Centrale huisartsendienst Drenthe (CHD) en het Alfa College de handen ineen geslagen. Dankzij SSFH kunnen zij zich samen inzetten om meer studenten op te leiden tot doktersassistent en meer stageplaatsen te creëren.

Project Doktersassistent in Drenthe

De projectgroep bestaat uit een afvaardiging van de huisartsenorganisatie, huisartsenpost, huisartsenpraktijk, opleider en een speciaal hiervoor aangetrokken externe projectleider. Met een financiële bijdrage vanuit de stimuleringsregeling van SSFH is de samenwerking tussen opleider en huisartsenorganisatie geïntensiveerd.

Acties

De projectgroep heeft verschillende acties ondernomen. Zo is het stagebestand is nu een gezamenlijk bestand van het Alfa College en HZD, waarbij HZD de stageplaatsen van (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken kan monitoren. Ook is van alle praktijken inzichtelijk gemaakt of zij een stageplaats bieden, welke ervaring ze hebben en is gevraagd of er interesse is naar informatie over het BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). Hiernaast is de uitstroom van de komende jaren bepaald op basis van pensioenleeftijd en is er een wervingscampagne gestart om zichtbaar te maken hoe leuk het werk van doktersassistent in Drenthe is.

Zij-instroom

Een groep die heel bewust kiest voor het vak van doktersassistent zijn de zij-instromers. De projectgroep heeft zich daarom ook ingezet voor het kunnen bieden van een traject aan de zij-instromers, in de hoop de instroom in huisartsenpraktijken te vergroten. In september is de opleiding gestart, waarbij nu 10 kandidaten een BBL werkleerplek bij een huisartsenpraktijk hebben. Het doel is om een aantal keer per jaar nieuwe BBL studenten in te laten stromen.

Covid-19

Helaas heeft Covid-19 ook invloed gehad op het project. Zo kon de geplande film voor de wervingscampagne niet gemaakt worden en geven meerdere praktijken aan dat er door corona geen ruimte is om stagiaires te begeleiden. Het is het Alfa-College voor dit schooljaar net gelukt om voor alle studenten een stageplaats te vinden, maar wanneer er meer instroom in de reguliere opleiding gerealiseerd wordt zijn er meer stageplaatsen nodig.

Vooruitzicht

In 2021 wordt er een vervolg gegeven aan de acties die tijdens het project zijn gestart waarbij de samenwerking met het Alfa-College, het creëren van meer bewustwording van praktijken en het ondersteunen van de praktijken bij de begeleiding de belangrijkste onderwerpen zullen zijn.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.