istockphoto-1132154541-612x612

Afgelopen 5 december organiseerde SSFH de eerste leernetwerkbijeenkomst voor regionale samenwerkingsverbanden die projecten uitvoeren met behulp van de SSFH stimuleringsregeling. Het doel van deze vergadering was dat de projectleiders uit verschillende regio’s kennis en ervaringen met elkaar konden uitwisselen. Bij de uitvoering van de projecten lopen ze vaak tegen dezelfde problemen aan. In het leernetwerk kunnen ze oplossingen van anderen krijgen, samen over moeilijke zaken sparren of juist hun eigen ervaringen delen met de rest.

Een belangrijke factor van het leernetwerk – en het woord zegt het al – was het vormen van een netwerk. Daarom begon de sessie met een voorstelronde. De deelnemers hadden voor de bijeenkomst input geleverd over de positieve ontwikkelingen en knelpunten die zij ervaren in hun projecten. Voorbeelden hiervan zijn; toename van het aantal stagiairs en dat snuffelstages in de smaak vallen ook was er veel interesse om een duobaan te creëren met een HAP. Knelpunten waar vrijwel iedereen tegenaan loopt zijn tijdgebrek, regelcapaciteit en financiële borging. Ook hebben deelnemers aan SSFH input geleverd, zo zouden ze meer ondersteuning willen bij het aanvragen van subsidies en het ontwikkelen van een assessment om de werving en matching van stagiairs te verbeteren.

Nog voor er specifieke vragen werden gesteld aan de deelnemers, ontstond er al een mooie wisselwerking waarin ervaringen en tips met elkaar werden gedeeld. Het is mooi om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren over de eerste bijeenkomst het werd precies benut waarvoor het was bedoeld.

De eerste bijeenkomst van het leernetwerk was zo te zeggen een succes. Velen gaven ook aan dat de kennisdeling erg waardevol is en op korte termijn zal er dan ook een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.