Volgens de Arbowet is het verplicht om alle elektrische apparatuur te inspecteren, ongeacht of dat apparatuur is die in contact staat met de patiënt. De inspectiepunten en de inspectiefrequentie zijn vastgelegd in de NEN3140, de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden bij, aan of met elektrische apparatuur in het laagspanningsgebied.

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en metingen. Zo’n visuele inspectie kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren. Let hierbij op of er iets beschadigd of kapot is en of de apparatuur op een juiste wijze wordt gebruikt. De metingen kunt u niet zelf uitvoeren. De meest praktische oplossing voor een huisartsenpraktijk of -post is om aan de leverancier van de apparatuur te vragen om dit mee te nemen in het onderhoudscontract. Er zijn ook speciale bureaus die zich toeleggen op de inspectie en keuring.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.