ssfh-onderwijstafel-sept-2022-1920x600

Professionals uit de huisartsenzorg, het onderwijs, beroepsorganisaties en cao-partijen spraken op 29 september met elkaar over de 'Leeromgeving van de toekomst in de huisartsenzorg, met leer- en werktaken' en belichtten de verschillende vormen van andere en innovatieve opleidingsmethoden.

Onder leiding van dagvoorzitter Twan van de Kerkhof startten Hans Timmerman (Expert duurzame ontwikkeling), Marc van der Meer (Tilburg University, Tilburg Law School) en Esther Zwaal (Interim Coördinator Beroepspraktijkvorming) met drie interessante inleidingen. In deze inleidingen gingen zij in op vragen als 'Hoe ontwikkelen huisartsenpraktijken zich als lerende organisaties?', 'Wat betekent het 10-puntenplan voor werkinnovatie in de huisartsenpraktijk?' en 'Welke eisen stelt de leerwerkomgeving aan de beroepspraktijkvorming?'.

‘De inleidingen waren inspirerend, er kwamen goede en interessante gesprekken op gang. Het heeft me aan het denken gezet.’

Na de inleiding in de ochtend gingen de deelnemers in vijf groepen uiteen om in dialoogsessies met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op de inleidingen. Onder leiding van een moderator ontstonden er interessante discussies en heerste er een goede sfeer om samen aan te pakken en naar oplossingen te zoeken.

In het middagdeel stonden opnieuw drie inleidingen op het programma. Suzan de Bruijn (Hoofddocent Opleiding Voeding en Diëtiek HAN) ging in op de manier waarop in Labs & Werkplaatsen onderwijs en praktijk met elkaar in contact komen. Arno Blootens (Saxion/FastSwitch) beschreef de manier waarop Hogescholen onder de noemer FastSwitch innovatieve omscholingstrajecten uitvoeren. Tenslotte gaf Marjolein van Vulpen (Accountmanager bedrijfsopleidingen Gezondheidszorg College bij ROC Midden-Nederland) nog een mooi praktijkvoorbeeld van de samenwerking tussen opleiding en beroepspraktijk in Utrecht, die geleid heeft tot permanente instroommogelijkheden voor zij-instromers in de opleiding tot Doktersassistent met aantallen instromers en gediplomeerden tot gevolg om jaloers op te worden.

‘De dag had zeker waarde voor het verkrijgen van verdieping en focus op het onderwerp.’

SSFH kijkt terug op een waardevolle tweede sessie van de SSFH Onderwijstafel. In deze sessie werden onderwijsinstellingen (meer) betrokken en zijn we tevens aan de slag gegaan met de uitkomsten van de eerste sessie.

De deelnemers waren unaniem van mening dat de Onderwijstafel een vervolg moet krijgen.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.