Medicamus heeft dankzij de stimuleringsregeling van SSFH een mooi project op kunnen zetten met als resultaat een stageteam die organisatie breed het stimuleren van stageplaatsen op de kaart zet. We stelden ze een aantal vragen over hun deelname.

Waarom hebben jullie deelgenomen aan de stimuleringsregeling?

De stimuleringsregeling gaf ons onder andere de kans om een projectleider aan te nemen om het bieden van stageplaatsen in onze regio te stimuleren.

Wat zijn voor jullie de mooiste opbrengsten van het project?

Mede door dit project is er meer bewustwording gecreëerd omtrent de noodzaak om in de regio op te leiden. We hebben een stageteam opgezet dat bijdraagt aan het creëren van stageplaatsen. Het stageteam is eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor scholen, potentiële stagiaires en voor de huisartsenpraktijken binnen de Medicamus regio voor wat betreft stages. Het team is bereikbaar via stages@medicamus.nl.

Stagiaires die in onze regio stage gaan lopen worden, voordat ze gaan starten, door het stageteam verwelkomt en ingewerkt in ons regionale huisartseninformatiesysteem. Daarnaast worden ze via de Medicamus Academie uitgenodigd voor een vaardighedentraining Medisch Technisch Handelen*. Tevens bieden we stagiaires de mogelijkheid van een snuffelstage op onze spoedpost.

Mandy Stapper, opleidingsfunctionaris bij Medicamus en lid van het stageteam, is docent van de training “basisvaardigheden werkbegeleider“. Ze heeft tijdens het project haar Calibris licentie behaald. Inmiddels hebben we op deze wijze een flink aantal werkbegeleiders (doktersassistenten en POH’s) in onze regio kunnen opleiden.

Wat hebben jullie ervan geleerd?

Het is effectief om als regionale huisartsenorganisatie aanjager te zijn op dit gebied. Het project heeft geleid tot meer stageplaatsen en betere begeleiding van stagiaires.

Het helpt om het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van het bieden van stageplaatsen breed in de organisatie te beleggen. In ons geval betekent dat een stageteam bestaande uit meerdere mensen uit verschillende disciplines.

Praktijkmanagers vervullen binnen de huisartsenpraktijktijken vaak een cruciale rol op HRM gebied. Informeren en betrekken van praktijkmanagers helpt bij het vinden van een praktische invulling van de stimulerings- en ondersteuningsactiviteiten.

Waarom zouden andere organisaties in de huisartsenzorg ook deel moeten nemen? Het is voor organisaties in de huisartsenzorg van toegevoegde waar om gebruik te maken van de stimuleringsregeling omdat de regeling niet alleen helpt bij het zetten van een actieve stap om meer opleidingsplaatsen te gaan realiseren, maar ook om breder en creatiever na te gaan denken over continuïteit naar de toekomst toe.

* Helaas is door corona nog geen start gemaakt met de scholing Medisch Technische Handelingen voor stagiaires.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.