afbeelding-bij-persbericht-triagisten

Triagisten ervaren steeds vaker een negatieve beïnvloeding van de werkbeleving door factoren als de complexere zorgvraag, meer veeleisende patiënten in een 24/7-economie en de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De werkbeleving van de triagist’, dat in opdracht van SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) werd uitgevoerd en vandaag wordt gepubliceerd.

“De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend”, zegt Petra Portengen, voorzitter bij SSFH. “In deze tijden van schaarste en de toegenomen werkdruk en agressie bij huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra, moeten we echt anders en met meer respect met onze zorgprofessionals omgaan.” Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de werkbeleving van triagisten positief beïnvloed kan worden door oneigenlijk gebruik van de spoedeisende hulp te beperken en door meer en betere invulling te geven aan onderlinge omgangsvormen en verhoudingen.

Veerkracht en welbevinden

Een actief medewerkers-betrokken instelling moet worden gezien als de noodzakelijke business strategie. Er moet meer van elkaar worden geleerd over de evenwaardige  omgangsvormen met de zorgprofessional en het verdient aanbeveling te zorgen voor gerichte opleidingsmogelijkheden voor managers hieromtrent. Aandacht voor de (mentale) veerkracht en het welbevinden van triagisten is belangrijk. Behoeften van triagisten moeten direct worden meegenomen in het ontwerpen van nieuwe organisatievormen.

Evenwicht bij inzet zzp’ers

Zzp’ers vormen een welkome, flexibele schil. Er moet echter wel gezorgd worden voor evenwicht bij de inzet van deze zorgprofessionals tegenover vaste krachten. Toezien op naleving van de wet DBA en de kwaliteit van zzp’ers speelt hierbij een belangrijke rol. De mogelijkheden om functies en taken te combineren in samenwerking met relevante (zorg)partners en binnen huisartsenposten dienen verkend te worden.

Uitstroom verlagen

SSFH deelt de conclusies en aanbevelingen van het rapport dat opgesteld is door Leeuwendaal. Petra: “Wij spannen ons al in om met alle betrokken partijen uitvoering te geven aan de aanbevelingen, zodat de werkbeleving van triagisten echt verbetert, de uitstroom mede daardoor vermindert en ook de instroom stijgt. Dit rapport geeft ons hierbij een solide basis.”

>>> Download persbericht

>>> Download onderzoeksrapport 'De werkbeleving van de triagist'

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.