skillmix-instrument-1200x627

Er is een nieuw hulpmiddel beschikbaar voor het vinden van oplossingen voor het personeelsvraagstuk: het Skillmix-instrument. Deze online applicatie ondersteunt huisartsen en managers met strategische personeelsplanning. Het instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH).

De vraag naar zorg neemt toe én verandert. Eén van de grootste uitdagingen voor de huisartsenzorg is het optimaal inzetten van personeel, afgestemd op de zorgvraag. Het team in de huisartsenvoorziening heeft dan ook een mix aan deskundigheden (“skills”) nodig om zorg op maat te kunnen leveren. Dit vraagt om strategisch personeelsmanagement. Het Skillmix-instrument is een gratis toegankelijke online applicatie voor de huisartsenpraktijken, -posten, -dienstenstructuren en samenwerkingsverbanden. Oók op regionaal niveau kan het instrument worden gebruikt.

Gebruikers krijgen stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling (‘skillmix’) en ervaren arbeidsmarktknelpunten van hun voorziening. Het instrument biedt handvatten bij het oplossen hiervan, nu én in de toekomst. Door te helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen én het duurzaam inzetten van zorgpersoneel, draagt het Skillmix-instrument bij aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland.

Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met LHV en InEen en is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS en SSFH.

Meer weten of aanmelden?

Lees het persbericht en kijk voor meer informatie online bij Tool - Skillmix-instrument huisartsenzorg. Neem contact op met KOH voor begeleiding op maat in de praktijksituatie via info@stichtingkoh.nl.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.