foto-5

Gisteren kwamen vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, huisartsenpraktijken, SSFH bestuur en cao-partijen samen tijdens de SSFH Onderwijstafel in Utrecht. Zij gingen met elkaar in gesprek om creatieve oplossingen te bedenken waardoor de huisartsenzorg ook in de toekomst aan de toenemende en complexe zorgvraag kan voldoen.

Na een inleiding door Ronald Batenburg (Nivel/Radboud Universiteit) over de huisartsenzorg van de toekomst en de gevolgen daarvan voor de personeelsbehoefte gingen de deelnemers in drie groepen aan de slag. Er werd serieuw en constructief nagedacht over oplossingsrichtingen waar ook de haalbaarheid van werd getoetst. SSFH werkt de oplossingsrichtingen de komende periode uit. Tijdens een volgende Onderwijstafel gaat SSFH weer nadrukkelijk in gesprek met het onderwijsveld om daarmee de opleidingsbehoefte van (toekomstig) personeel in de huisartsenzorg te bespreken en de wijze waarop daarin kan worden voorzien.

Om ook te leren van oplossingen die al elders worden toegepast, waren ook vertegenwoordigers van andere (zorg)branches uitgenodigd. Zo waren vertegenwoordigers van ASVZ aanwezig met hun ‘skills-bus’. In de skills-bus kunnen medewerkers handelingen als injecteren, katheteriseren, sondevoeding toedienen en zwachtelen toetsen en opfrissen. Door met de skills-bus naar de medewerkers toe te gaan om te toetsen of medewerkers bevoegd en bekwaam blijven voor het uitvoeren van deze handelingen, worden lange reistijden en beslag op de werktijd voorkomen. De skills-bus is helemaal in stijl van ASVZ en daardoor goed te herkennen. Daarmee gaat van de skills-bus ook een wervende kracht uit op nieuwe medewerkers. Een mooi voorbeeld dat navolging verdient.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.