ssfh-regiotafel-rotterdam-30-aug

Ontzorgen, een vast aanspreekpunt voor stagiairs en stagebegeleiders en coaching voor doktersassistenten die stagiairs begeleiden werden als mogelijke oplossingen genoemd tijdens de Regiotafel in Rotterdam die op woensdag 30 augustus plaatsvond. Daarin spraken praktijkmanagers, arbeidsmarktadviseurs, onderwijs en SSFH met elkaar om meer stageplaatsen te realiseren in de huisartsenzorg voor studenten die doktersassistent willen worden.

In Rotterdam werden verschillende oorzaken genoemd voor het tekort aan stageplaatsen. De werkdruk en de onderbezetting onder doktersassistenten zijn hoog, waardoor zij er vaak niet op zitten te wachten om ook nog een stagiair te begeleiden. Daarnaast zien huisartsen en praktijkmanagers de urgentie van het opleiden van doktersassistenten meer dan de doktersassistenten zelf waardoor het lastig is om het hele team hier in mee te krijgen. Het aanvragen van een subsidie is daarbij een tijdrovende en complexe klus. En ook praktisch gezien is er vaak een mismatch in de beschikbaarheid van de stagebegeleider en de stagiair. Daarover wordt gezegd dat het een kwestie is van commitment, waarbij ziekenhuizen als voorbeeld worden genoemd.

Mogelijke oplossingen
Ontzorgen is een sleutelwoord als het gaat om mogelijke oplossingen, met name voor de doktersassistent die stagiairs begeleidt. Als voorbeeld werd genoemd dat een triagist de tijd moet krijgen om een gesprek dat een stagiair met een patiënt voert te evalueren, in plaats van alleen mee te luisteren. Daarnaast is een vast aanspreekpunt voor stagiairs en stagebegeleiders belangrijk. Zij moeten ergens terecht kunnen wanneer er vragen zijn. Ook coaching voor doktersassistenten die stagiairs begeleiden kan een helpende hand bieden. De SBB faciliteert hier al veel in, zoals e-learnings en webinars, maar een vaste sparringpartner zou nog beter zijn.

Regionale bijeenkomsten
Door het landelijke tekort aan BBL-stageplaatsen en doktersassistenten is besloten om regionale bijeenkomsten met de praktijk te organiseren. Samen met de praktijk en de ROC’s wordt gekeken naar wat er nog meer of anders gedaan kan worden om meer stageplaatsen te creëren binnen de huisartsenpraktijken. Ook wordt er besproken wat er nog meer mogelijk is om duurzaam op te leiden binnen de huisartsenzorg. De insteek van SSFH is om duurzaam beleid te maken om voldoende gekwalificeerd personeel in te laten stromen in de huisartsenzorg, nu en in de toekomst.
 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.