Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio`s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Ze maakten gebruik van de stimuleringsregeling van SSFH. We lieten de adviseur op het gebied van scholing van Medrie aan het woord over hun ervaringen.

“Een praktijkmanager benaderde ons met de vraag of we een intervisietraining praktijkbegeleiders voor doktersassistenten in de regio Flevoland wilden organiseren”, vertelt Rian Bron (adviseur scholing bij het scholingsbureau van Medrie). “Er zijn diverse trainingen voor huisartsen die studenten begeleiden, maar niet voor doktersassistenten die als praktijkopleider tijdens het begeleiden van stagiaires uiteraard ook tegen vragen aanlopen.”

Anders dan anders door corona
“Vanuit het scholingsbureau zijn we ermee aan de slag gegaan. Onze subsidieaanvraag bij SSFH werd vlot gehonoreerd en samen met een trainer van het Deltion College in Zwolle, een ROC waarmee we veel samenwerken, hebben we de scholing opgestart. Door corona ging het wat anders dan gepland. De eerste training was fysiek. De tweede ook, maar dan met inachtneming van de maatregelen. En de afsluitende training was online”, blikt Rian terug.

Andere regio’s
“De cursisten hebben gewerkt met de incidentmethode. Daarin brengt een deelnemer een probleem in. Die krijgt van de andere deelnemers zo veel mogelijk handelingssuggesties, waarna de inbrenger naar eigen inzicht een keuze kan maken. Met deze methode wordt de vraag in korte tijd geanalyseerd en verhelderd. De deelnemers vertelden dat ze veel geleerd hebben. Ook vonden ze het heel nuttig om te sparren met andere praktijkopleiders en onderling tips en ervaringen uit te wisselen. Ze gaan nu zelf in de praktijk verder met deze intervisiemethode. De training is zo goed aangeslagen dat we deze in eigen beheer ook in de andere Medrie-regio’s gaan aanbieden”, vertelt Rian tot slot enthousiast.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.