Een van de doelstellingen van SSFH is het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel in de huisartsenzorg. Een belangrijk onderdeel van deze doelstelling is het ondersteunen van structurele toename van stageplaatsen, het stimuleren van de instroom van stagiairs en het behoud van stagiairs. Uit onderzoek van SSFH naar aspecten die stages beïnvloeden komen o.a. de volgende zaken naar voren:  • Integrale regionale opleidingsprogramma’s
  • Versterken innovatief opleiden in de zorg
Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.