De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. SSFH heeft daarom een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Hiermee worden gezamenlijke regionale initiatieven gestimuleerd en ondersteund die leiden tot meer en betere stageplaatsen. SSFH heeft tot nu toe in 2019 vier aanvragen goedgekeurd:

StagecoördinatiepuntZorggroep Zaanstad Waterland heeft een aanvraag gedaan voor het oprichten van een stagecoördinatiepunt. Het centraal ondersteunen van het begeleiden van stagiaires doktersassistenten heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het motiveren van huisartsen om meer stageplaatsen aan te bieden.
  2. Het delen en bundelen van kennis en ervaring op het vlak van opleiden.
  3. De huisartsen kunnen zich richten op de inhoudelijke begeleiding en minder op de administratieve organisatie daaromheen.
  4. Het geven van gebundelde feedback aan opleidingsinstituten waardoor er een betere koppeling ontstaat tussen theorie en praktijk.
  5. 15 extra stageplaatsen in de regio Zaanstreek Waterland.


Toolkit stagebegeleidngZorggroep Cohesie heeft een aanvraag gedaan voor vernieuwing van de toolkit stagebegeleiding en het structureel beschikbaar maken van stageplaatsen op de huisartsenposten. Betere en meer stageplaatsen voor doktersassistenten worden gerealiseerd door het verbeteren van de stagebegeleiding en het voorzien in stageplaatsen op de huisartsenpraktijk en/of het vergroten van de instroom van triagisten.

Opleidingsplaatsen en stagiairsZorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg BV (Zorroo) heeft een aanvraag gedaan voor het verzorgen van opleidingsplaatsen en stagiairs. Het gaat hierbij om het creëren van meer en geoptimaliseerde stageplaatsen bij de aangesloten huisartsenpraktijken bij Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout. Met als doel: meer gediplomeerde doktersassistenten in de regio om te voldoen aan de huidige en toekomstige vraag, zodat de continuïteit van de huisartsenzorg gewaarborgd blijft.

Professionalisering en uitbreiding stages doktersassistentenHuisartsenzorg Oude IJssel heeft een aanvraag gedaan voor de inzet van een ervaren stagecoördinator voor professionalisering en uitbreiding van het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten. Deze coördinator heeft als opdracht om:

  • het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten in de regio uit te breiden (van 20 naar 25 plaatsen). De stagecoördinator bezoekt hiervoor huisartsenpraktijken in de regio om zo drempels weg te nemen om stagiaires te plaatsen.
  • werkbegeleiders in de praktijken te ondersteunen. De stagebegeleider faciliteert het startgesprek tussen werkbegeleider en stagiaire. Daarnaast organiseert de stagebegeleider werkbegeleidersbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.
  • contacten te onderhouden met de scholen over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk.


Ook een aanvraag indienen?Wil je meer informatie over deze aanvragen, de Stimuleringsregeling of een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.