ssfh-onderwijstafel-sept-2022-3

Sprekers en deelnemers van de SSFH Onderwijstafel die op 29 september plaatsvond hebben deze editie gemiddeld beoordeeld met een 7,1. Zij kijken terug op een waardevolle tweede sessie, waarin onderwijsinstellingen (meer) werden betrokken en waarin aan de slag is gegaan met de uitkomsten van de eerste sessie. Professionals uit de huisartsenzorg, het onderwijs, beroepsorganisaties en cao-partijen spraken deze dag met elkaar over de 'Leeromgeving van de toekomst in de huisartsenzorg, met leer- en werktaken' en belichtten de verschillende vormen van andere en innovatieve opleidingsmethoden.

Ruim driekwart van de aanwezigen vindt dat de SSFH Onderwijstafel aan de verwachting heeft voldaan. Sprekers gaven aan dat er een goede dialoog was tussen opleiders en werkveld en dat het waardevol is dat dit op de agenda staat, maar dat er nog niet veel concreets uit is gekomen. Deelnemers vonden deze editie inhoudelijk, inspirerend, goed georganiseerd en een goede mogelijkheid om te netwerken. Zij geven aan dat het interessant, maar oppervlakkig was en zijn nog op zoek naar de oplossingen.

De discussie aan de dialoogtafels was het meest waardevolle onderdeel van de dag en 89% van de deelnemers zal (waarschijnlijk) weer deel willen nemen aan een volgende sessie van de SSFH Onderwijstafel. Er was een mooie opkomst van 47 deelnemers die unaniem van mening waren dat de SSFH Onderwijstafel een vervolg moet krijgen. Het is belangrijk om elkaar op te zoeken en gezamenlijk de next steps te genereren. Door een betere afstemming in de driehoek opleiding, werkgevers en cursisten kan nog veel winst worden behaald.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.