De huisartsenposten in West-Brabant nemen op dit moment deel aan de stimuleringsregeling van SSFH. We stelden ze een aantal vragen over hun deelname.

Waarom nemen jullie deel aan de stimuleringsregeling

In samenwerking met de zorggroepen, Star-shl en de LHV wilden we iets extra’s doen om zorg te dragen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende stageplaatsen en een BBL-opleiding samen met de mbo-opleidingen vormgeven, zodat de toekomstige instroom van nieuwe medewerkers in de regio wordt veiliggesteld. Medio 2018 is het initiatief bedacht. We kregen een subsidie van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) voor een bedrag van € 25.000 en de resterende € 35.000 wordt opgebracht door de eerder genoemde partners.

Wat zijn de belangrijkste resultaten die jullie tot nu toe hebben behaald?

In Juli 2020 is een start gemaakt om het aantal stageplaatsen voor de eerstejaars te vergroten, een BBL traject op te zetten en om huisartsen te ontzorgen. Samen met de betrokken partners zijn er eind 2020 al een heleboel resultaten behaald. Zo zijn onder andere de oorzaken van het tekort aan stageplaatsen in kaart gebracht, is het curriculum voor de eerstejaars studenten doktersassistent van het ROC CURIO aangepast zodat de leerlingen meer begeleide onderwijstijd krijgen (bijvoorbeeld een project waarin ze ondersteunen bij griepvaccinaties) en hebben BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg) die in januari 2021 gestart zijn allemaal een leerwerkplek waardoor er in de regio meer ervaring wordt opgedaan met het werken met een BBL’er.

Wat zijn de lessons-learned?

Het opleidingsinstituut CURIO is enorm in beweging gekomen en is echt bereid om mee te blijven bewegen. Dat is een enorme winst. Ook het aankomende nieuwe schooljaar starten er weer 2 klassen voor doktersassistent. De verwachting is dat tussen de 15 en 25 gediplomeerden in juli 2022 en 2023 van school afkomen. Dit is nog steeds te weinig als we denken aan de 113 extra benodigde doktersassistenten in 2023.

Waarom zouden meer organisaties in de huisartsenzorg hier gebruik van moeten maken?

Het is van belang dat meer organisaties in de huisartsenzorg gebruik gaan maken van de stimuleringsregeling van SSFH. Dit kan met subsidie. Samenwerking binnen de huisartsenzorg en met de opleiders is belangrijk. Het is makkelijker om vooruitgang met elkaar te boeken.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.