stoz-1

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op 18 april de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om een extra impuls te geven aan de inzet van digitale of hybride processen om de duurzame inzetbaarheid van professionals in de zorgsector te verhogen. 

De regeling 

De STOZ is een opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) die van 2019 tot 2022 open stond voor aanvragen. De ervaringen van de SET zijn meegenomen in de nieuwe STOZ regeling. Aanvragers van deze nieuwe regeling kunnen tot €25.000 subsidie krijgen wanneer ze in de beginfase van een project zitten en tot €750.000 voor het evalueren en opschalen van een bestaand idee. 

De regeling is bedoelt om het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers te verlichten. Daarnaast draagt de regeling bij aan het langer thuis laten wonen van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.

Hierbij wordt er gekeken naar het toepassen van digitale of hybride processen om: 

  • Meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraagthe helpen met minder of hetzelfde aantal medewerkers.
  • De kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking.
  • Zorg- of ondersteuningsmedewerkers in staat stellen om betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

Aanvragen van de subsidie 

Het aanvragen van de subsidie kan vanaf dinsdag 14 mei 2024 om 09.00 uur. 

Startbijeenkomst STOZ

Op woensdag 8 mei organiseert RVO een onlinebijeenkomst over de de nieuwe regeling. Tijdens de bijeenkomst zal er een introductie over de STOZ worden gegeven. ook zullen de verschillende doelstellingen besproken worden en zullen de voorwaarden van de regeling aanbod komen. Voor meer informatie over de bijeenkomst kun je terecht op de site van de RVO.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.