Professionals uit de (huisartsen-)zorg, het onderwijs, beroepsorganisaties en cao-partijen spraken op 17 mei met elkaar over de huidige manier van opleiden tijdens de eerste SSFH Onderwijstafel. Hoe zorgt de huisartsenzorg voor voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals en welke rol speelt onderwijs daarin?

Onder leiding van dagvoorzitter Twan van de Kerkhof startten Hans Timmerman (CAOP), Marc van der Meer (Tilburg University, Tilburg Law School en CAOP) en Gretl Dons (SoNeStra) met een inleiding. In deze inleidingen gingen zij in op de vraag of de huidige manier van opleiden om de zorg, en in het bijzonder de huisartsenzorg, van voldoende gekwalificeerd personeel te blijven voorzien voldoet, of dat daarvoor andere manieren (Anders opleiden) noodzakelijk zijn.

‘De inleidingen waren inspirerend, er kwamen goede gesprekken op gang. Het heeft me aan het denken gezet.’

Nadat er gereflecteerd was op de inleiders zijn de deelnemers in drie groepen uiteen gegaan om in zijtafels met elkaar in gesprek te gaan op basis van de inleidingen. Onder leiding van een moderator, ontstonden er interessante discussies en heerste er een goede sfeer om samen aan te pakken en naar oplossingen te zoeken. 

In het middagdeel werden kort de belangrijkste conclusies van de zijtafels met elkaar gedeeld. Daarna werd er door Xander Koolman (gezondheidseconoom) en John van Nieuwenhoven (Cohesie) van gedachten gewisseld over financieel-economische aspecten van de (huisartsen)zorg, respectievelijk over de wijze waarop Cohesie diverse bedrijfsorganisatorische zaken voor haar leden heeft geregeld, de voordelen die daaruit voortvloeien en wat daaruit geleerd kan worden.

Na het middagdeel zijn er een aantal calls to action benoemd. Daarbij werden ook een aantal zaken genoemd, zoals financiering, behoefte aan meer stageplaatsen, (betere) beloning van zij-instromers, erkennen wat mensen al weten/kunnen zonder diploma en verschillende BBL-trajecten op basis van modules. 

‘De dag had zeker waarde voor het verkrijgen van verdieping en focus op het onderwerp.’ 

SSFH kijkt terug op een waardevolle eerste sessie van de SSFH Onderwijstafel. In de volgende sessie worden onderwijsinstellingen (meer) betrokken en gaan we aan de slag met de uitkomsten van de eerste sessie. 
 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.