shutterstock-742880050

SSFH ontvangt steeds vaker signalen over agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg. Het gaat dan zowel om agressie van patiënten tegen het personeel in de huisartsenzorg als om interne agressie. Corona lijkt een belangrijke reden voor toename van ongewenst gedrag. Dat blijkt uit het onderzoek van 2021 van PGGM&CO en VWS over ‘Agressie & ongewenst gedrag op de werkvloer’.

In dit onderzoek geeft de meerderheid aan in de afgelopen 12 maanden te maken hebben gehad met ongewenst of agressief gedrag op het werk door patiënten of cliënten (77%), familie, vrienden of bezoekers van patiënten/cliënten (54%) en collega’s of leidinggevenden (21%). De meest voorkomende vorm van agressie is verbale agressie, maar ook pesten door collega’s en leidinggevenden moet niet onderschat worden. Interne agressie (agressie van collega’s onderling) komt dus veel vaker voor dan je denkt, en kan grote gevolgen hebben. Na een ervaring met ongewenst gedrag is men veelal van slag, maar mentale of fysieke klachten komen ook regelmatig voor. 15% denkt erover of is zelfs al van baan gewisseld binnen de sector zorg en welzijn.

Veel collega’s hebben dus in meer of mindere mate te maken gehad met ongewenst gedrag op de werkvloer. Als medewerker binnen de huisartsenzorg kun je dan altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt je om te gaan met het ongewenste gedrag of incident. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. Voor de huisartsenpraktijk, huisartsenpost of zorggroep die geen vertrouwenspersoon heeft, heeft SSFH een vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld.

Vertrouwenspersoon SSFH

De vertrouwenspersoon van SSFH is Ilse Roelands. Zij is te bereiken via 06-39341342 of via i.roelands@gimd.nl. Anita is de coördinator voor medewerkers in de huisartsenzorg. SSFH heeft ervoor gekozen om de zorg vanuit het Gimd laagdrempelig aan te bieden. Heb je een vraag of een probleem dat je wilt voorleggen, dan kun je Anita mailen of bellen. Je kunt dit doen zonder je werkgever in te lichten. In een eerste gesprek kijkt Anita met welke vertrouwenspersoon zij je het best in contact kan brengen, als die stap nodig is.

Om de toegang tot de vertrouwenspersoon te vereenvoudigen, heeft SSFH besloten dat tot nader order alle kosten voor rekening van SSFH komen.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.