De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Het in 2018 goedgekeurde project Finitus Numerus Fixus is een initiatief van zorggroep ZHCO, ROC Scalda, Viazorg, Periscaldus en Nucleus. Het doel van dit initiatief is om meer instroom van studenten in de opleiding doktersassistenten te realiseren. Het project is op 1 september 2018 gestart en loopt tot en met 30 augustus 2019. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Over project Finitus Numerus FixusHet project wil meer instroom van studenten in de opleiding doktersassistenten realiseren door: samen met de huisartsen de beroepsopleidende leerweg (BOL-opleiding) en de beroepsbegeleidende leerweg (BLL-opleiding) opnieuw in te richten, zodat deze beter aansluit bij de wensen van de huisartsen en er meer stageplaatsen kunnen worden gerealiseerd. De effecten worden aan de hand van de stijging van het aantal BBL-plaatsen en het aantal stageplaatsen binnen de huisartsenzorg gemeten. Het is streven is om de numerus fixus op de opleiding per leerjaar 2020/2021 op te heffen.

Tussentijdse voortgang  1. Er is een werkgroep opgericht voor de nieuwe opzet van de opleiding doktersassistenten. De werkgroep bestaat uit: opleidingscoördinatoren ZHCO en Nucleus, teamleider en docent opleiding doktersassistent Scalda, praktijkmanagers en een projectleider vanuit ViaZorg. De werkgroep komt maandelijks bijeen en heeft o.a. het curriculum van de opleiding bijgesteld, zoals het aanpassen van de urennorm waarbij maatwerk mogelijk is voor wat betreft het instroommoment, stagemomenten en het wisselen tussen BOL- en BBL-opleiding. De werkgroep gaat nu verder met een inventarisatie van de inhoud van de opleiding in afstemming met het werkveld, zoals het werken met het triagesysteem van de praktijken in de opleiding.

  2. Er zijn voor de nieuwe opzet van de opleiding twee ontwikkelsessies geweest met praktijkmanagers huisartsen en docenten van Scalda. Eén was een bijeenkomst voor het werkveld en de andere een brainstorm over problemen en oplossingen rondom stageplaatsen. O.a. uit de stijging van aanmeldingen voor de SBB-workshop Werkplekbegeleiders blijkt een vergroot bewustzijn en meer aandacht voor het begeleiden van stagiairs. Dit project heeft hieraan bijgedragen.

  3. Stageplaatsen bij huisartsenpraktijken worden in nieuwsbrieven en de ZHCO-Coöperatieraad actief geworven. 95% van de huisartsen (75 praktijken) in de regio is aangesloten bij ZHCO. Er zijn nu ongeveer 25 continue stageplaatsen. Groei is met name nodig en gemaakt wat betreft BBL-plekken i.v.m. voorkeur van en potentieel aan zij-instromers.

  4. Opname stages doktersassistenten in coördinatiepunt FluenZ. Met voortschrijdend inzicht wordt deze activiteit afgesloten en vervangen door ‘focus op matching’. Het blijkt dat de werkwijze van FluenZ beter aansluit bij grote zorgorganisaties dan bij huisartsenpraktijken waar veel verschil zit in grootte en dus werkwijze (eenmanspraktijk tot praktijk met vier huisartsen). Ook geeft de huisarts voorkeur aan een kennismaking met de stagiair om te kijken of praktijk, werkwijze en stagiair op elkaar aansluiten.


Ook een aanvraag indienen?Wil je meer informatie over dit project, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.