arbocatalogus

SSFH heeft de website van de Arbocatalogus vernieuwd! De gebruiksvriendelijkheid van de website is flink verbeterd, zodat werkgevers en werknemers uit de huisartsenzorg gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden. Deze nieuwe website is geheel in SSFH-stijl opgemaakt.

In de Arbocatalogus staan oplossingen beschreven voor risico’s die in huisartsenpraktijken en bij huisartsposten voor kunnen komen. Denk hierbij aan kantoorwerk, omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen, infectiegevaar en ongewenst gedrag. Daarnaast zijn er een aantal onderdelen geactualiseerd. De teksten hiervoor zijn door deskundigen uit de branche bekeken en aangepast. De Arbeidsinspectie heeft deze onderdelen eind 2022 goedgekeurd.

Het betreft de onderdelen:

  • Psychosociale Arbeidsbelasting: Werkdruk
  • Infectiepreventie: Arborisico’s van biologische agentia (infectierisico’s)
  • Basisafspraken over Arbo: Zwangeren, Nachtdienst en Uitvoering arbobeleid

De overige onderdelen zullen in de loop der tijd ook worden geactualiseerd.

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus worden de risico’s die specifiek bij een bepaalde branche horen uitgebreider beschreven dan in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De Arbocatalogus komt tot stand in samenwerking met de branche en vakbonden en bevat branche-afspraken ter voorkoming of reductie van de belangrijkste arbeidsomstandighedenrisico’s die bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten aan de orde zijn. Daarnaast bevat de website voorbeelden en oplossingen die bedoeld zijn om het arbobeleid verder invulling te geven. De Arbocatalogus is een dynamisch product en zal uitgebreid worden met andere onderwerpen.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.