Een Risico-inventarisatie en evaluatie is voor iedere ondernemer verplicht. Het zet arbeidsrisico´s op een rij en biedt concrete handvatten om aan de slag te gaan met de gezondheid en veiligheid van de werknemers.  De week van de RIE is een goed moment voor ondernemers om na te gaan of zij alle risico’s nog inzichtelijk hebben. We vragen extra aandacht voor veilig en gezond werken, waarbij de RI&E het startpunt is voor ondernemers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun organisatie in kaart te brengen. RIE Nederland komt met een checklist voor werknemers, om benodigde acties in noodsituaties duidelijk te maken. Het in kaart brengen van de risico’s wekt vertrouwen op.

Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E niet verplicht te laten toetsen door een kerndeskundige/arbodienst, omdat de branche RI&E voor de Huisartsenzorg een erkend instrument is. Onlangs heeft SSFH wijzigingen in de RI&E-manager aangebracht die rekening houden met de laatste wetswijzigingen.

Zo zijn onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd:

•    Toevoeging vraag m.b.t. te voeren beleid voor ernstige infectieziektes zoals COVID; 
•    Geschatte risicowegingen zijn vooraf ingevuld; 
•    Toelichtingen zijn grootschalig aangevuld en geactualiseerd; 
•    Toevoeging vraag over voorlichting en instructie werkdruk; 
•    Toevoeging vraag over inventarisatie biologische agentia; 
•    Toevoeging vraag over schoonmaken en desinfectie.

De nieuwe RI&E-manager vindt u hier
 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.