SSFH geeft graag inzicht in de voortgang van het activiteitenplan. In dit plan zijn alle activiteiten met bijbehorende doelstellingen voor 2024 opgenomen. Hieronder wordt per activiteit inzicht gegeven wat het doel is, op welke manier dit gemeten wordt en waar we staan in de realisatie.

In het activiteitenplan staan o.a. de volgende meetbare doelen vermeld: 

Stimuleringsregeling

 • Doel: Het stimuleren van regionale arbeidsmarktprojecten die bijdragen aan een grotere instroom en behoud van personeel in de huisartsenzorg
 • Meetmethode: Het aantal nieuwe aanvragen voor de stimuleringsregeling
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH minimaal 10 nieuwe aanvragen ontvangen

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
20%

Promotie Gebruik Stimuleringsregeling
Peildatum: 28-05-2024


Versterking regionale arbeidsmarkt

 • Doel: Het versterken van de regionale samenwerking om meer opleidingsplaatsen in de regio te creëren
 • Meetmethode: Aantal regiotafels en één-op-één gesprekken dat heeft plaatsgevonden
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH 12 regiotafels en 36 één-op-één gesprekken organiseren

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
25%

Versterking regionale arbeidsmarkt
Peildatum: 28-05-2024


CAO APP

 • Doel: Het vergroten van de bekendheid met de cao voor huisartsen.
 • Meetmethode: Aantal downloads van de cao app.
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH het aantal downloads van de cao app verdubbelen ten opzichte van 2023.

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
21%

CAO APP
Laatste update: 23-05-2024


YouChooz

 • Doel: Het stimuleren van jongeren om een carrière in de zorg te overwegen
 • Meetmethode: Aantal bezoekers van de website dat doorklikt naar YouChooz
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH het aantal bezoekers van de website dat doorklikt naar YouChooz verhogen met 10% ten opzichte van 2023

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
51%

YouChooz
Peildatum: 28-05-2024


DUURZAME INZETBAARHEID

 • Doel: Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg door aanpak van drie knelpunten; werkdruk, agressie en ongewenst gedrag en loopbaanperspectief
 • Meetmethode: Ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten in het activiteitenplan obv subsidiebudget dat daaraan gekoppeld is
 • Resultaat: Op 12 oktober 2024 wordt het subsidie traject afgerond en dient er minimaal 50% van het subsidiebudget te zijn besteed

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
45%

DUURZAME INZETBAARHEID
Peildatum: 28-05-2024


RI&E

 • Doel: Het vergroten van de bewustwording over de risico's op de werkplek en het stimuleren van het uitvoeren van RI&E's
 • Meetmethode: Het aantal toegekende branche RI&E accounts bij SSFH (AMS)
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH het aantal toegekende RI&E accounts verhogen met 10% ten opzichte van 2023

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
100%

RI&E
Peildatum: 28-05-2024


PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET (PLB)

 • Doel: Medewerkers in de huisartsenzorg informeren over het PLB
 • Meetmethode: Aantal communicatiemomenten dat is opgenomen in het communicatieplan PLB
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH 10 keer communiceren over het PLB in verschillende vormen

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
40%

PLB
Peildatum: 28-05-2024


Onderwijstafel

 • Doel: Het verbeteren van de aansluiting tussen werkveld en onderwijs
 • Meetmethode: Onderwijstafels en andere onderwijsgerelateerde bijeenkomsten
 • Resultaat: In 2024 wil SSFH de leden participatie aan de onderwijstafels en andere onderwijsgerelateerde bijeenkomsten vergroten met 10%

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
50%

Onderwijstafel
Peildatum: 4 juni 2024


Digivaardigheid

 • Doel: Zichtbaarheid en gebruik van de hulpmiddelen, tools en activiteiten van de coalitie Digivaardig in de Zorg verbeteren
 • Meetmethode: Toename van het aantal bezoekers op de SSFH website digitalisering en meer bezoekers weten de website van Digivaardig in de (huisartsen)zorg te vinden
 • Resultaat: Het aantal unieke bezoekers op de pagina Digitalisering van SSFH is met 50% toegenomen en het aantal bezoekers op de website Digivaardig in de huisartsenzorg is met 10% toegenomen

Status


barometer barometer-arrow barometer-arrow-dot
15%

Digivaardigheid
Peildatum: 4 juni 2024


Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.