Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Klacht of bezwaar?

Heeft u als werkgever, stagebieder of stagiair een klacht? Of wilt u een bezwaar indienen bij SSFH tegen een beslissing rondom het Reglement Vergoedingen of het Reglement Heffing en Inning? Stuur dan een brief naar:
 
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
T.a.v. Bezwaarcommissie
info@ssfh.nl
 
In het bezwaar moet in ieder geval zijn opgenomen:

  • Uw naam, adres- en contactgegevens;
  • Een dagtekening;
  • Een kopie van de volledig ondertekende stageovereenkomst. Let op: dit moet het verplichte format zijn.
  • Een omschrijving en onderbouwing van het bezwaar.

Uiterlijk vier maanden later ontvangt u een bericht of het bezwaar gegrond is.

Bezwaarcommissie

De bezwaren en klachten worden behandeld door de SSFH bezwaarcommissie. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De SSFH bezwaarcommissie is als volgt samengesteld:

  • De heer Paul Koeslag, onafhankelijk voorzitter
  • Mevrouw Marion Lampert, namens werknemers
  • De heer Rien Frankenhuis, namens werkgevers

 
De commissie geeft een zwaarwegend advies aan het bestuur SSFH omtrent de bezwaren en klachten. Het SSFH-bestuur beslist uiteindelijk.