Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Stimuleringsregeling

Stimuleringsregeling stageplaatsen doktersassistenten, praktijkondersteuners, triagisten 2019

Nu al hebben sommige huisartsenpraktijken een tekort aan doktersassistenten,  praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) en triagisten. Dat tekort groeit omdat er te weinig stageplaatsen zijn en veel huisartsenpraktijken krijgen daarmee te maken. De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage voor het creëren van meer en goede stageplaatsen vragen.

Regionale aanpak

Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden waarvan minimaal één partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte BBL-opleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Max € 25.000, - per plan

Als een plan aan de voorwaarden van deelname van de Stimuleringsregeling voldoet, ontvangen samenwerkingsverbanden voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Daarbij geldt een maximum van € 25.000,- . In totaal is in 2019 het bedrag van € 165.000, - beschikbaar.

Combineren met SectorplanPlus

De stimuleringssubsidie is gecombineerd te gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en BBL-doktersassistenten.

Aanvragen 

Gebruik het aanvraagformat om de stimuleringsregeling aan te vragen. Dit een Word-document.
Vul voor de financiële gegevens het format voor de modelbegroting in. Stuur beide ingevulde documenten naar info@ssfh.nl.
 Let op: wilt u tussentijds de gegevens bewaren en later verder gaan? Bewaar dan het Word-document en de PDF van het aanvraagformat op de eigen computer. Anders gaan de ingevulde gegevens verloren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de stimuleringsregeling? Neem dan contact op met Marije van de Poel, 06-52 64 76 59 of m.vandepoel@caop.nl

Downloads en link