Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, heeft SSFH financiële regelingen beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Vergoedingen voor BOL-studenten
SSFH verstrekt een stagevergoeding voor BOL-studenten en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding. 

Stagiairs die stagelopen in de huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. 

Stagiairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder.

Praktijken hebben recht op een vergoeding* voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk: 

  • € 200 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week voor studenten uit het eerste leerjaar. 
  • € 100 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week voor studenten uit het tweede en derde leerjaar.
  • € 140 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week voor studenten uit het eerste leerjaar.
  • € 70 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week voor studenten uit het tweede en derde leerjaar.

*Praktijkvergoedingen per 1-1-2024

Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is namelijk niet toegestaan door de Belastingdienst.
 

Vergoedingen voor BBL-zij-instromers doktersassistenten 2024
Ook in 2024 loopt er een pilot waarin financiële vergoedingen voor BBL-zij-instromers doktersassistenten beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord. 

BBL-zij-instromers die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor BBL-zij-instromers (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris). 
  • In de pilotperiode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 654 (bedrag per 1 september 2023). Dit is gelijk aan de kosten van een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland. De facturen kunnen uitsluitend via de stagiair bij SSFH worden ingediend en niet via de praktijk. Hiertoe kan de stagiair via info@ssfh.nl een declaratieformulier opvragen.
  • In de pilotperiode betaalt SSFH de kosten van boeken en lesmaterialen met een maximumbedrag van € 654 per jaar. De facturen kunnen uitsluitend via de stagiair bij SSFH worden ingediend en niet via de praktijk. Hiertoe kan de stagiair via info@ssfh.nl een declaratieformulier opvragen.

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-zij-instromer in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-zij-instromer.

De stagiair ontvangt de stagevergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de stage- en praktijkvergoeding per 22 april 2024 indienen via het vergoedingenportal Vergoedingen | SSFH

Op bovenstaande regeling voor BBL-zij-instromers zijn deze voorwaarden van toepassing.
Leest u deze vooraf goed door!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.