Het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Daarom moeten er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is daarvoor onmisbaar. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt SSFH een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding. 

Vergoedingen voor BBL-zij-instromers doktersassistenten 2024
Ook in 2024 loopt er een pilot waarin financiële vergoedingen voor BBL-zij-instromers doktersassistenten beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord. 

BBL-zij-instromers die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor BBL-zij-instromers (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris). 
  • In de pilotperiode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 715 (bedrag per 1 augustus 2024). Dit is gelijk aan de kosten van een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland. De facturen kunnen uitsluitend via de stagiair bij SSFH worden ingediend en niet via de praktijk. Hiertoe kan de stagiair via info@ssfh.nl een declaratieformulier opvragen.
  • In de pilotperiode betaalt SSFH de kosten van boeken en lesmaterialen met een maximumbedrag van € 715 per jaar. De facturen kunnen uitsluitend via de stagiair bij SSFH worden ingediend en niet via de praktijk. Hiertoe kan de stagiair via info@ssfh.nl een declaratieformulier opvragen.

Op de regeling vergoeding opleidingskosten en kosten boeken-lesmateriaal voor BBL-zij-instromers zijn deze voorwaarden van toepassing.
Leest u deze goed door!

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-zij-instromer in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-zij-instromer.

De stagiair ontvangt de stagevergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de stage- en praktijkvergoeding indienen via het vergoedingenportal Vergoedingen | SSFH

Op bovenstaande regeling voor BBL-zij-instromers zijn deze voorwaarden van toepassing.
Leest u deze goed door!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.