Het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Daarom moeten er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is daarvoor onmisbaar. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt SSFH een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding. 

Vergoedingen voor BBL-studenten
In 2023 loopt er een pilot waarin financiële vergoedingen voor BBL-studenten beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt nog hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord. 

BBL-studenten die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor BBL studenten (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris). 
  • In de pilot periode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 654. Dat geldt ook voor de kosten van de boeken en lesmaterialen. Dit is gelijk aan de kosten voor een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland. 

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-student in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-student.

Studenten ontvangen de vergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de vergoeding per 1 september 2023 aanvragen middels invulling van dit formulier. Het ingevulde formulier dient u vervolgens in PFD-formaat te zenden naar info@ssfh.nl.

Indien de vergoeding dateert van vóór 1 september 2023 kunt u een aanvraagformulier aanvragen via info@ssfh.nl. Na goedkeuring vindt de betaling binnen 4 tot 6 weken plaats.

Op bovenstaande regeling voor BBL-studenten zijn deze voorwaarden van toepassing. Leest u deze vooraf goed door!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.