Vanaf 1 januari 2024 biedt de cao Huisartsenzorg een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) aan, waardoor medewerkers in de huisartsenzorg extra verlof opbouwen. De regeling stelt medewerkers in staat om verlof te sparen voor verschillende doeleinden, zoals het opnemen van een langere periode van verlof of het verlenen van mantelzorg. 

Het PLB is een urenbudget naast de gebruikelijke vakantie-uren en wettelijke verlofvormen. Het geeft flexibiliteit en draagt bij aan een gezonde werk-privé balans, wat essentieel is voor de gezondheid, tevredenheid en een langdurige inzetbaarheid voor de huisartsenzorg. Medewerkers krijgen hiermee meer mogelijkheden om verlofuren te sparen en het gespaarde verlofbudget te gebruiken als zijn of haar levensfase daar aanleiding toe geeft.

Hoe werkt het?

Jaarlijks krijgt de medewerker een PLB tegoed (uren) volgens de cao. Het PLB tegoed verjaart niet en kan worden opgenomen in elke leeftijdsfase. Het PLB tegoed wordt in tijd opgenomen. Denk hierbij aan het verlenen van mantelzorg, een aanvulling op je vakantie-uren, het volgen van een studie of scholing en het korter werken in aanloop naar het pensioen. Werkgevers en medewerkers maken hierover jaarlijks afspraken met elkaar.  

Opbouw PLB

Voor 2024 geldt een PLB van 10 uur op basis van een arbeidsduur van 38 uur per week en vanaf 2025 jaarlijks een PLB van 20 uur op basis van een arbeidsduur van 38 uur per week. Wanneer de medewerker minder dan 38 uur per week werkt, wordt het PLB tegoed naar evenredigheid toegekend. Op verzoek van de medewerker kunnen bovenwettelijke vakantie-uren aan het PLB tegoed worden toegevoegd. 

Meer informatie over het PLB is terug te vinden in de cao Huisartsenzorg.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.