Online Gesprekstool REFLECT

Effectieve communicatie en ontwikkeling van personeel zijn essentieel voor de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals maar ook voor goede patiëtenzorg. De steeds grotere vraag naar zorg en het tekort aan werknemers kan er voor zorgen dat er niet altijd de tijd wordt genomen om daadwerkelijk met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Om zorgprofessionals in de huisartsenzorg een steuntje in de rug te bieden heeft SSFH in samenwerking met ondernemers en mensen uit de praktijk een innovatieve gesprekstool ontwikkeld: REFLECT. De tool is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van zowel leidinggevenden als werknemers in de gezondheidszorg. Deze tool stelt huisartsenorganisaties in staat aan de slag te gaan met:

  1. Individuele Groei: Geef uw zorgprofessionals de mogelijkheid om gerichte feedback te ontvangen over hun competenties en gedragsindicatoren, waardoor individuele groei wordt gestimuleerd.
  2. Gestructureerde Gesprekken: Implementeer een uniforme gespreksstructuur die de interactie tussen werknemers en leidinggevenden verbetert, gericht op het bevorderen van samenwerking en prestaties.
  3. Duurzame Inzetbaarheid: Evalueer de duurzame inzetbaarheid van uw teams, inclusief aspecten van fysieke en mentale gezondheid, om proactief welzijnsinitiatieven te ontplooien.
  4. Teamfit en Samenwerking: Versterk de samenwerking binnen uw organisatie door de teamfit te verbeteren en een cultuur van effectieve communicatie te bevorderen.

De online tool is ontworpen met het oog op aanpasbaarheid. Hierdoor kan het flexibel ingezet worden voor de constant veranderende behoeften binnen de gezondheidszorg.

Wil jij binnen jouw huisartsenpraktijk aan de slag met REFLECT? Stuur dan een mail naar info@ssfh.nl!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.