Stimuleringsregeling ten behoeve van regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek 

Wat is het? 
Er dreigt als gevolg van een krappe arbeidsmarkt een tekort aan onder andere doktersassistenten, praktijkondersteuners, en triagisten. Een tekort aan stageplaatsen voor deze medewerkers in opleiding zal dit tekort verder doen oplopen. Naast het creëren van voldoende stageplaatsen is het ook belangrijk om nieuwe medewerkers te werven en om medewerkers te behouden voor de huisartsenzorg. Opleidingen, huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, huisartsenposten of zorggroepen hebben vaak (innovatieve) ideeën hoe de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken, de kwaliteit van stagebegeleiding te verbeteren en het onderwijs beter aan te laten sluiten aan de praktijk. Gebrek aan financiële middelen en tijd is vaak een reden waarom vernieuwende ideeën in een bureaula verdwijnen. Wij dagen regio’s uit om in samenwerkingsverband deze arbeidsmarktproblematiek op een innovatieve manier aan te pakken.

De Stimuleringsregeling wil goede en innovatieve ideeën op dit gebied een kans geven. Op basis van deze regeling kan een samenwerkingsverband van huisartsen een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie of doorontwikkeling van een vernieuwende aanpak of instrument op bijvoorbeeld de volgende terreinen:

 • Het opzetten of verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en huisartsenorganisaties
 • Het inzetten van promotionele activiteiten
 • Het ontlasten van werkgevers door bijvoorbeeld innovatieve stagevormen, stagebegeleiding of alternatieve opleidingslocaties
 • Het verbeteren van de werving van stagiaires/matching van de stages
 • Het stimuleren van alle activiteiten die leiden tot meer instroom in de huisartsenzorg
 • Activiteiten om uitstroom te voorkomen en medewerkers te behouden voor de branche

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000). In 2024 is een bedrag van € 200.000 beschikbaar. 

>> Bekijk hier ervaringen en afgeronde projecten

Hoe kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden om de subsidie toegekend te krijgen zijn: 

 • De hoofdaanvrager is een rechtspersoon en valt onder de werkingssfeer cao huisartsenzorg; 
 • De hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 verschillende partijen waaronder in ieder geval 1 huisartsenorganisatie; 
 • Bij indiening van de aanvraag is het project nog niet gestart; 
 • De looptijd van het project is maximaal 1 jaar. 
 • De aanvrager stelt het projectplan en begroting op via een vast format (document hieronder). 

Je kunt de stimuleringsregeling van SSFH combineren met een aanvraag uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn. Meer informatie over SectorplanPlus vindt je op www.sectorplanplus.nl

Hoe kun je financiering aanvragen? 
Je kunt financiering aanvragen door het aanvraagformat en modelbegroting ingevuld op te sturen naar info@ssfh.nl. SSFH neemt de aanvraag op volgorde van binnenkomst in behandeling. De aanvraag wordt op vier aspecten beoordeeld: 

 • Arbeidsmarktbelang: draagt het project in de regio bij aan de doelstelling van de regeling. 
 • Innovatief belang: de mate waarin het project vernieuwend is in de regio.
 • Praktisch belang: zijn de resultaten en producten bruikbaar en overdraagbaar naar andere organisaties in de huisartsenzorg.
 • Kwaliteit: is er heldere probleemanalyse en zijn doelstellingen haalbaar, resultaten meetbaar en zijn alle partijen voldoende betrokken. 

Ter inspiratie vindt je op de website van SSFH succesvolle projecten die met de stimuleringsregeling zijn gerealiseerd. 

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling stageplaatsen kun je contact opnemen met Anneroos Blok (projectleider) via info@ssfh.nl

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.