Stimuleringsregeling stageplaatsen 

Wat is het? 
Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt door een verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg en het gebrek aan stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH’s) en triagisten. Om het tekort aan stageplaatsen regionaal aan te pakken heeft SSFH de stimuleringsregeling in het leven geroepen. Doel van de stimuleringsregeling is om de instroom te vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten die in de regio bijdragen om het tekort aan stageplekken aan te pakken. Denk hierbij aan: 

 • Het opzetten van een regionaal stagebureau 
 • Betere afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten 
 • Het ontlasten van de werkgever door innovatieve stagevormen en stagebegeleiding 

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000). In 2023 is een bedrag van € 225.000 beschikbaar. 

>> Bekijk hier ervaringen en afgeronde projecten

Hoe kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden om de subsidie toegekend te krijgen zijn: 

 • De hoofdaanvrager is een rechtspersoon en valt onder de werkingssfeer cao huisartsenzorg; 
 • De hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 verschillende partijen waaronder in ieder geval 1 huisartsenorganisatie; 
 • Bij indiening van de aanvraag is het project nog niet gestart; 
 • De looptijd van het project is maximaal 1 jaar. 

Je kunt de stimuleringsregeling stageplaatsen van SSFH combineren met een aanvraag uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn. Meer informatie over SectorplanPlus vindt je op www.sectorplanplus.nl

Hoe kun je financiering aanvragen? 
Je kunt financiering aanvragen door het aanvraagformat en modelbegroting ingevuld op te sturen naar info@ssfh.nl. SSFH neemt de aanvraag op volgorde van binnenkomst in behandeling. De aanvraag wordt op vier aspecten beoordeeld: 

 • Arbeidsmarktbelang: draagt het project in de regio bij aan de doelstelling meer en betere stageplekken. 
 • Innovatief belang: de mate waarin het project innovatief is in de regio 
 • Praktisch belang: zijn de resultaten en producten bruikbaar en overdraagbaar naar andere organisaties in de huisartsenzorg 
 • Kwaliteit: is er heldere probleemanalyse en zijn doelstellingen haalbaar, resultaten meetbaar en zijn alle partijen voldoende betrokken. 

Ter inspiratie vindt je op de website van SSFH succesvolle projecten die met de stimuleringsregeling zijn gerealiseerd. 

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling stageplaatsen kun je contact opnemen met Anneroos Blok (projectleider) via info@ssfh.nl

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.