Het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Daarom moeten er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is daarvoor onmisbaar. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt SSFH een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding.  Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. 

Vergoedingen vanuit SSFH

Stagebieders in de huisartsenzorg kunnen via SSFH twee vergoedingen aanvragen: 

Een vergoeding praktijkbegeleiding 
Een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk. De vergoeding is: 
• € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
• € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. 

Een stagevergoeding 
Stagiairs die stage lopen in de Huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van: 
• € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
• € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. 

Stagairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen deze vergoeding terugkrijgen via SSFH. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is niet toegestaan door de Belastingdienst. 
 
Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh

Stagefonds Zorg 

Via het Stagefonds Zorg ontvangen stagebieders, naast de SSFH-vergoeding, een vergoeding van het ministerie van VWS.  De vergoeding geldt alleen voor erkende leerbedrijven. De vergoeding wordt na afloop van het studiejaar uitbetaald en de hoogte van de vergoeding is per jaar afhankelijk van het aantal aanvragers. 

Voor BBL leerlingen doktersassistent kunnen dus nu twee subsidies voor dezelfde leerling worden aangevraagd. Het gaat dan om de subsidie praktijkleren van het ministerie van OCW en de vergoeding uit het Stagefonds. De vergoeding stagebegeleiding SSFH is niet van toepassing voor een BBL leerling met een arbeidsovereenkomst. 
 
Het Stagefonds zorg staat los van SSFH. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voert deze regeling uit. Voor vragen kun je terecht bij de Servicedesk van de SBB (088-3380000) of per e-mail: stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen kunt u ook bij SBB terecht. 
 
Meer informatie over het Stagefonds zorg. Voor vragen kun je terecht bij de Servicedesk van de SBB (088-3380000) of per e-mail: stagefonds@s-bb.nl.

Subsidieregeling praktijkleren

Een BBL-plek voor een doktersassistente valt onder de subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW. Hiervoor moet de huisartsenpost of -praktijk een erkend leerbedrijf zijn.  De vergoeding verschilt per jaar omdat de hoogte wordt bepaald aan de hand van het aantal aanvragers. Een subsidieaanvraag wordt na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar ingediend bij het RVO. Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.