Het dreigende tekort aan doktersassistenten zorgt voor een steeds hogere werkdruk bij deze groep, met als gevolg dat de patiëntveiligheid in het geding kan komen. Oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan stageplaatsen voor assistenten in opleiding, de hoge werkdruk bij assistenten en de keuze van afgestudeerde assistenten (mbo) voor een vervolgstudie op hbo-niveau. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, heeft SSFH een aantal financiële regelingen beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Vergoedingen voor BOL-studenten
SSFH verstrekt een stagevergoeding voor BOL-studenten en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding. 

Stagiairs die stagelopen in de huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagiairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder.

Praktijken hebben recht op een vergoeding* voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk: 

  • € 200 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week voor studenten uit het eerste leerjaar. 
  • € 100 bruto p/m vergoeding per stagiair bij 15 uur of meer per week voor studenten uit het tweede en derde leerjaar.
  • € 140 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week voor studenten uit het eerste leerjaar.
  • € 70 bruto p/m vergoeding per stagiair bij minder dan 15 uur per week voor studenten uit het tweede en derde leerjaar.

*Praktijkvergoedingen per 1-1-2024

Stagebieders kunnen beide vergoedingen voor BOL-stagiairs in één keer aanvragen via mijn-ssfh. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is namelijk niet toegestaan door de Belastingdienst. Bij het aanvragen van de stage- en praktijkvergoeding voor BOL-stagiairs is het verplicht om de overeenkomst van SSFH te gebruiken.

Vergoedingen voor BBL-zij-instromers doktersassistenten 2024
Ook in 2024 loopt er een pilot waarin financiële vergoedingen voor BBL-zij-instromers doktersassistenten beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord. 

BBL-zij-instromers die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor BBL-zij-instromers (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris). 
  • In de pilotperiode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 654 (bedrag per 1 september 2023). Dit is gelijk aan de kosten van een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland. De facturen kunnen uitsluitend via de stagiair bij SSFH worden ingediend en niet via de praktijk. Hiertoe kan de stagiair via info@ssfh.nl een declaratieformulier opvragen.
  • In de pilotperiode betaalt SSFH de kosten van boeken en lesmaterialen met een maximumbedrag van € 654 per jaar. De facturen kunnen uitsluitend via de stagiair bij SSFH worden ingediend en niet via de praktijk. Hiertoe kan de stagiair via info@ssfh.nl een declaratieformulier opvragen.

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-zij-instromer in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-zij-instromer.

De stagiair ontvangt de stagevergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de stage- en praktijkvergoeding per 22 april 2024 indienen via het vergoedingenportal Vergoedingen | SSFH

Op bovenstaande regeling voor BBL-zij-instromers zijn deze voorwaarden van toepassing.
Leest u deze vooraf goed door!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.