In de CAO huisartsenzorg is opgenomen dat stagiairs recht hebben op een stagevergoeding. 

Vergoedingen voor BOL-studenten
SSFH verstrekt een stagevergoeding voor BOL-studenten en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding. 

Stagiairs die stagelopen in de huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. 

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk: 

  • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
  • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagiairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is namelijk niet toegestaan door de Belastingdienst.
 
Vergoedingen voor BBL-studenten
In 2023 loopt er een pilot waarin financiële vergoedingen voor BBL-studenten beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt nog hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord. 

BBL-studenten die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor BBL studenten (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris). 
  • In de pilot periode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 624. Dat geldt ook voor de kosten van de boeken en lesmaterialen. Dit is gelijk aan de kosten voor een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland. 

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-student in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-student.

Studenten ontvangen de vergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de vergoeding aanvragen via een formulier (opvragen via info@ssfh.nl). Na goedkeuring vindt de betaling binnen 4 weken plaats.

De komende periode worden er praktijkvoorbeelden opgehaald en gedeeld via de website.

Op bovenstaande regelingen zijn deze voorwaarden van toepassing.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.