In de CAO huisartsenzorg is opgenomen dat stagiairs recht hebben op een stagevergoeding. 

Vergoedingen voor BOL-studenten
SSFH verstrekt een stagevergoeding voor BOL-studenten en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding. 

Stagiairs die stagelopen in de huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek. 

Praktijken* hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk: 

  • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek. 
  • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

*Let op: per 1-1-2024 wijzigen de praktijkvergoedingen.

Vergoeding stagiair bij 15 uur of meer per week Vergoeding stagiair bij minder dan 15 uur per week
Eerste leerjaar € 200 bruto p/m Eerste leerjaar € 140 bruto p/m
Tweede of derde leerjaar € 100 bruto p/m Tweede of derde leerjaar € 70 bruto p/m

Stagiairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is namelijk niet toegestaan door de Belastingdienst.
 
Vergoedingen voor BBL-studenten
In 2023 loopt er een pilot waarin financiële vergoedingen voor BBL-studenten beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt nog hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord. 

BBL-studenten die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding: 

  • € 150 bruto per maand voor BBL studenten (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris). 
  • In de pilot periode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 654. Dat geldt ook voor de kosten van de boeken en lesmaterialen. Dit is gelijk aan de kosten voor een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland. 

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-student in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-student.

Studenten ontvangen de vergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de vergoeding per 1 september 2023 aanvragen middels invulling van dit formulier. Het ingevulde formulier dient u vervolgens in PFD-formaat te zenden naar info@ssfh.nl.

Indien de vergoeding dateert van vóór 1 september 2023 kunt u een aanvraagformulier aanvragen via info@ssfh.nl. Na goedkeuring vindt de betaling binnen 4 tot 6 weken plaats.

Op bovenstaande regeling voor BBL-studenten zijn deze voorwaarden van toepassing. Leest u deze vooraf goed door!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.