In gesprek over duurzame inzetbaarheid 

De huisartsenzorg is een prachtige sector om in te werken. Nergens staat de persoonlijke patiëntenzorg zo centraal als in dagpraktijken, huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, nu en in de toekomst. De vraag naar huisartsenzorg is in de afgelopen jaren flink gegroeid en de zorgvraag is daarbij ook complexer geworden. Aan de werknemers worden andere eisen gesteld. De werkdruk is hoog en er is krapte op de arbeidsmarkt. Des te belangrijker om aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 
 

Met plezier aan het werk, nu en in de toekomst

Bij duurzaam inzetbaar gaat het erom dat je gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief bent, nu en in de toekomst. Dat is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever, beiden hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Ga tijdig met elkaar in gesprek over de inhoud van het werk, wat energie geeft, hoe (mentaal) gezond te blijven en alles wat nodig is om verder te ontwikkelen. En maak afspraken met elkaar. Zorg goed voor elkaar, dan heb je het goed voor elkaar! 
 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid behoort tot de vier pijlers van SSFH. In de afgelopen jaren is daar al op verschillende manieren invulling aan gegeven. In het programma 'Goed voor elkaar' zijn in de periode 2019-2021 diverse activiteiten en producten ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de huisartsenzorg te verbeteren. Vervolgens heeft SSFH in 2022 subsidie toegekend gekregen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van een activiteitenplan dat valt onder de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Dit Activiteitenplan 'Goed voor elkaar' 2023-2024 is de voortzetting van het programma 'Goed voor elkaar'. 

Meer informatie over het programma en de activiteiten:

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.