De school heeft de eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de stagiair. De beoordeling in de praktijk is daarbij belangrijk, want bij competentiegericht opleiden gaat het om de praktijk.

Tips voor de beoordeling

Aan het begin van de stage moet al bekend zijn wat er aan het eind van de stage wordt beoordeeld. De afspraken hierover staan in de stageovereenkomst met de school.

De stagiair-doktersassistente wordt beoordeeld op de kennis, vaardigheden en competenties die in het Kwalificatiedossier staan. Dat dossier is de basis voor de opleiding. Het Kwalificatiedossier Doktersassistente is gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.

Er zijn verschillende beoordelingsmomenten tijdens een stage. De stagebegeleider beoordeelt bijvoorbeeld werkopdrachten en de voortgang in beroepsvaardigheden en competenties. Leg alle beoordelingen steeds schriftelijk vast, zodat de stagiair ze in zijn/haar portfolio kan voegen.

De beoordeling is belangrijk, omdat ze grote gevolgen kan hebben voor de stagiair. Laat meer mensen uit jullie organisatie meedenken over de beoordeling. Dan krijg je een objectiever oordeel.

De stage afsluiten

Sluit de stage bewust af. Rond af met een gesprek met de stagiair waarin jullie samen terugkijken op het verloop van de stage. Vraag ook of er aandachtspunten voor de praktijk zijn. Die kun je gebruiken voor een volgende stagiair.

Bespreek ook met collega’s hoe zij de stage hebben ervaren en wat jullie willen voortzetten of veranderen. Pas eventueel het stagebeleid aan.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.