bijeenkomst-aog-van-vws

Agressie komt in de zorg helaas veel voor. Zowel patiënten als hun naasten tonen steeds vaker agressief gedrag. Er wordt nog weinig aangifte gedaan wanneer er een agressieincident heeft plaatsgevonden, terwijl dit juist een krachtig signaal afgeeft: agressie hoort er niet bij. Om meer aandacht te genereren voor de agressie in de zorg en het doen van aangifte organiseert het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) tien regiobijeenkomsten rondom het thema 'Agressie en Aangifte'.

De bijeenkomsten

Tijdens de regiobijeenkomsten geven experts van de politie en het OM informatie en handvatten over het doen van aangifte wanneer medewerkers te maken krijgen met agressie. Daarnaast vertellen zorgorganisaties over hun succesvolle aanpak rondom incidentmeldingen en aangifte doen. Uiteraard zal er ook ruimte zijn om samen met collega's en de experts in gesprek te gaan. 

Voor wie? 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor functionarissen uit zorg- en welzijnsorganisaties die zich bezighouden met agressie tegen zorgmedewerkers en/of het aangiftebeleid van hun organisaties.

Data en tijden

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden in Limburg. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:

Hierna volgen nog zes bijeenkomsten, verspreid over het land, waarover we u zullen informeren als u uw interesse kenbaar maakt.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.