Het tekort aan stageplaatsen in de huisartsenzorg is in de ene regio nóg groter dan in de andere regio. Daarom verleent SSFH ook dit jaar weer subsidie aan innovatieve projecten in de regio die bijdragen aan meer stageplaatsen.

Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt door een verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg en het gebrek aan stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH’s) en triagisten. Om het tekort aan stageplaatsen regionaal aan te pakken heeft SSFH de stimuleringsregeling in het leven geroepen.

Het doel van deze regeling is het vergroten van de instroom door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten in de regio die bijdragen om het tekort aan stageplekken aan te pakken. In de afgelopen jaren zijn er al meerdere succesvolle projecten met de stimuleringsregeling gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Maak ruimte voor de stagiaire’, ‘Stagecoördinatiepunt’ of ‘Regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek huisartsenzorg’. En zoals uit eerdere projecten blijkt, een gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken draagt bij aan een gezonde arbeidsmarkt!

Meer weten over de stimuleringsregeling, hoe je hiervoor in aanmerking komt en hoe je financiering aan kunt vragen?  

>>> Stimuleringsregeling stageplaatsen


 

1200x628-ssfh-linkedin
Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.