webinar-met-camera-s

Op dinsdagavond 9 mei hebben 450 deelnemers het webinar ‘Sociale veiligheid in de huisartsenzorg’ live bekeken. Met veel positieve reacties en een beoordeling van een 8.0 kijken we terug op een succesvol webinar!

Elisabeth van den Hoogen was gespreksleider en ging gedurende het webinar in gesprek met Anita Koops, arbeids- en organisatiedeskundige, bij Arbo Unie en Rita Wielemaker, externe vertrouwenspersoon bij Gimd. Een sociaal veilige werkomgeving kan grote gevolgen hebben en leiden tot afname van het werkplezier, gezondheidsklachten, ziekmelden of zelfs vertrekken naar een andere baan. Bijna 60% van de deelnemers gaf aan zich op het werk wel eens geïntimideerd, onveilig of niet gelijkwaardig te hebben gevoeld. Verbale agressie, bedreiging of intimidatie en pesten komen daarbij het meest voor. Bijna iedereen heeft hier vervolgens ook over gesproken met een collega, iemand buiten de werkomgeving of de leidinggevende.

Na een introductie en wat achtergrondcijfers ging het over waar ongewenst gedrag vandaan komt en de risico’s die dit met zich mee brengt, ongewenste omgangsvormen, wat een sociaal veilige werkomgeving is, signalen van onveiligheid, hoe je hier op kunt reageren en de rol van de vertrouwenspersoon. De meeste interesse was er voor de onderwerpen signalen van een onveilige werkomgeving en de randvoorwaarden van een veilig werkklimaat. Daarbij kwam het herkennen van signalen van onveiligheid aan bod op individueel, team en organisatie en werd uitgelegd hoe hierop te reageren met de hulp van een stappenplan.

Het laatste deel ging over de rol van de vertrouwenspersoon en wanneer je een afspraak maakt. Uit de pollvraag blijkt dat één op de vier deelnemers al wel eens contact gezocht heeft met een vertrouwenspersoon. Daarbij ging het bij een derde over het verschil van mening met de leidinggevende en beoordeling/functioneren.

Deelnemers waren met name te spreken over de praktische tips, de signalen van onveiligheid en de concrete handvatten die zij kregen. Zij gaven ook aan dat er meer tijd besteed moet worden aan dit belangrijke onderwerp en willen meer voorbeelden en tips. Bijvoorbeeld over situaties wanneer er geen leidinggevende in het spel is.

SSFH heeft dit webinar georganiseerd in samenwerking met medische scholing en is onderdeel van het activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg te bevorderen. Dit webinar is geaccrediteerd voor alle beroepsgroepen in de huisartsenzorg en binnenkort ook on demand beschikbaar!

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.