60e7fc956687e-w235566882-5fd88033a1e84w2353a1e86shutterstock295722605

Voor de periode van één jaar hebben de samenwerkende zorggroepen, Huisartsen Zorggroep Breda, Het Huisartsenteam, Huisartsen coöperatie West-Brabant, Huisartsenposten West-Brabant en Star-SHL een subsidie van de SSFH gekregen om het taboe op zij-instromers voor het vak van doktersassistent te doorbreken. In West-Brabant was de eerste BBL klas bij het ROC CURIO 10 dames groot, de tweede groep 16 en we werken toe naar een volgende groep van 20. 3 Manieren om dit en dus het doorbreken van het taboe op BBL’ers te bewerkstellingen zijn de volgende:

  1. Binnen de regio West-Brabant Zuid zijn er op dit moment  2 huisartsen en 1 doktersassistent ambassadeur voor de zij-instromers (BBL) . Zij zijn in de regio benaderbaar voor collega’s met al hun vragen over het werken met BBL’ers.
  2. Ook is er voor alle huisartsen en doktersassistenten in de regio een webinar Toekomstbestendigheid Huisartsenpraktijken georganiseerd. Deze webinars zijn inmiddels drie keer gegeven (met bijna 100 deelnemers) en hebben onder andere geleid tot extra aanvragen voor het zijn van een S-BB erkend leerbedrijf, extra stageplaatsen en een grotere interesse in het werken met een BBL’er.
  3. Tot slot is er een pdf gemaakt voor huisartsen met daarin exact de overeenkomsten, de verschillen, de kosten en de opbrengsten door het werken met BOL’ers, BBL’ers en derde leerweg leerlingen. Dit overzicht wordt door huisartsen als waardevol ervaren bij het kunnen nemen van een besluit om te gaan werken met bijvoorbeeld een BBL’er.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.