Als je weet wat voor een stagiair je zoekt, kun je gaan werven.

Stagiairs werven

Heb je een stageplaats, meld dat dan aan de ’opleidingen doktersassistent of praktijkondersteuner in jouw regio. Heb je nog geen afspraken met een opleiding, oriënteer je dan via Youchooz op een opleiding in jouw regio. Wil je liever via de derde leerweg een opleiding volgen oriënteer je dan hier

Als je andere stagiairs wilt dan van het ROC of post-hbo-onderwijs in jouw buurt, zet de stageplaats dan op jullie eigen website. Je kunt hem ook melden op bijvoorbeeld www.stagemarkt.nl, de vacaturebanken van de NvDA en van de NvVPO en op de website van de ROS in je regio.

Maak afspraken over het wervingsproces

Spreek intern van tevoren af hoe het wervingsproces loopt. Maak afspraken over bijvoorbeeld:

  • wie de werving doet
  • wie de stagiair gaat begeleiden
  • wie het contact met scholen onderhoudt
  • wanneer de sollicitatiegesprekken zijn en wie ze voert

Houd een sollicitatiegesprek

Voer een sollicitatiegesprek met de potentiële stagiairs. Dan is de kans het grootst dat je een stagiair kiest die past bij het profiel en bij de praktijk. Stel een agenda op voor het gesprek en bepaal van tevoren wat je wilt weten.

Stagiair gekozen: houd een kennismakingsgesprek

Heb je een stagiair gekozen, spreek dan een kennismakingsgesprek af, voordat de stage begint. Leid de stagiair rond en introduceer hem bij de andere collega’s. Bespreek verder globaal:

  • elkaars verwachtingen
  • het Persoonlijk Activiteiten Plan (doktersassistenten) of het stageplan (poh’s)
  • de taken en opdrachten voor het eerste deel van de stage
  • relevante afspraken in jullie praktijk

Laat intern weten wie er komt stagelopen en wat de stagiair gaat doen. Vertel ook wie het aanspreekpunt in de praktijk rond de stage is.

Stageovereenkomsten

Als een stage doorgaat, sluit de school een stageovereenkomst met de praktijk. Daarin staan de afspraken over de stageperiode, de leerdoelen, wie de stagebegeleider is en hoe de stagiair wordt beoordeeld. De school is de eindverantwoordelijke voor de stage.

Daarnaast sluit je zelf een stageovereenkomst met de stagiair af. Daarin staat welke vergoeding en reiskosten de stagiair ontvangt. Deze overeenkomst heb je ook nodig als je een vergoeding voor praktijkbegeleiding wilt aanvragen.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.