ssfh-onderwijstafel-1200x628

Hoe kan de huisartsenzorg de toekomstige personeelsbehoefte realiseren?

Dat er veel verandert in de huisartsenzorg is bekend. Datzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Dit heeft gevolgen voor de potentiële beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel voor de huisartsenzorg. En plaatst de huisartsenzorg voor de vraag of en hoe de ideale bezetting gerealiseerd kan worden. Of misschien moeten daarbij wel concessies worden gedaan. Concessies voor wat betreft de beschikbare competenties van nieuw personeel. Of de aanwezige ervaring. Of de mogelijkheid horizontale en verticale doorontwikkeling te faciliteren om bestaand personeel te behouden. En wat betekent dit voor doorlopende leerlijnen? Moet de huisartsenzorg daarbij regie nemen of het overlaten aan de (onderwijs)markt? Kunnen basiscompetenties van medewerkers optimaler worden benut, hoewel een officieel diploma misschien ontbreekt?

Dit vraagt om creatieve oplossingen om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen.

SSFH gaat graag in gesprek met vertegenwoordigers van cao-partijen en regionale werkgeversorganisaties en huisartsenverenigingen om gezamenlijk te onderzoeken welke creatieve oplossingen de toekomstige personeelsbehoefte in de huisartsenzorg kunnen realiseren. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van andere sectoren ervaringen en oplossingen delen, die wellicht ook toepasbaar zijn in de huisartsenzorg.

Dagvoorzitter: Twan van de Kerkhof

Interesse: info@ssfh.nl 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.