De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Zorggroep Cohesie en Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg BV (Zorroo) hebben een aanvraag hiervoor ingediend en deze aanvragen zijn goedgekeurd.

Aanvraag Zorggroep CohesieZorggroep Cohesie heeft een aanvraag gedaan voor vernieuwing van de toolkit stagebegeleiding en het structureel beschikbaar maken van stageplaatsen op de huisartsenposten. Betere en meer stageplaatsen voor doktersassistenten worden gerealiseerd door het verbeteren van de stagebegeleiding en het voorzien in stageplaatsen op de huisartsenpraktijk en/of het vergroten van de instroom van triagisten.

Aanvraag Zorggroep ZorrooZorroo heeft een aanvraag gedaan voor het verzorgen van opleidingsplaatsen en stagiairs. Het gaat hierbij om het creëren van meer en geoptimaliseerde stageplaatsen bij de aangesloten huisartsenpraktijken bij Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout. Met als doel: meer gediplomeerde doktersassistenten in de regio om te voldoen aan de huidige en toekomstige vraag, zodat de continuïteit van de huisartsenzorg gewaarborgd blijft.

Ook een aanvraag indienen?Wil je meer informatie over deze aanvragen, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: https://www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.