pexels-photo-5625108

Structureel blijft de premieafdracht aan SSFH 0,7%, maar evenals in 2021 en 2022 wordt hierop voor 2023 een korting aangebracht van 0,1%. Voor de werkgever bedraagt derhalve de premieafdracht aan SSFH in 2023 0,6% van het totale pensioengevend salaris op jaarbasis van alle in het voorafgaande jaar in dienst zijnde werknemers. In 2023 kan de werkgever maandelijks maximaal 0,086% inhouden op het brutosalaris van de werknemer als werknemersbijdrage voor bovengenoemde 0,6% van het pensioengevend salaris.

Alle werkgevers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH zijn verplicht de vastgestelde bijdrage te betalen aan SSFH.

Waarom is deze bijdrage?
Werkgevers en werknemers hebben SSFH opgericht om samen te werken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt. Van opleidingen en stages tot vergoedingen en gezond en veilig werken. Om de activiteiten van het fonds te kunnen financieren en de lasten binnen de branche te verdelen, wordt een bijdrage gevraagd van werkgevers en werknemers.

Vaststellen hoogte van de bijdrage
De bijdrage is gebaseerd op de hoogte van het pensioengevend salaris van de medewerkers in dienst in 2022. Voor het vaststellen hiervan maakt SSFH gebruik van de gegevens van het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Meer informatie
De bijdrage aan SSFH is vastgelegd in de Cao SSFH.

Lees ook de veelgestelde vragen over de bijdrage aan SSFH.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.