SSFH gebruikt gegevens PFZW voor heffing

Om het pensioengevend salaris van een huisartsenpraktijk of -post vast te stellen maakt SSFH gebruik van de gegevens van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Aan het verstrekken van gegevens stelt PFZW in zijn Uitvoeringsreglement een aantal voorwaarden. Meer informatie over deze voorwaarden is hier te vinden.

Zo moet SSFH voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat een werkgever, wanneer hij of zij een eenmanszaak voert of minder dan drie medewerkers in dienst heeft, bezwaar kan maken tegen de gegevensverstrekking door PFZW.  
Dit betekent overigens niet dat de bijdrage komt te vervallen. Dit bezwaar is er voor bedoeld om te voorkomen dat SSFH inzicht kan krijgen in het inkomen van de medewerkers. De werkgever moet dan een eigen opgave insturen.

Heb je een eenmanszaak of minder dan drie medewerkers in dienst? En wil je bezwaar maken tegen gegevensverstrekking door PFZW? Dan kan dit door het bezwaarformulier te downloaden, volledig in te vullen en ondertekend op te sturen naar:

PFZW

Afd. Aan- en afsluiten
Postbus 117
3700 AC Zeist

Let je er op dat het formulier volledig ingevuld is? Alleen dan wordt het bezwaar namelijk in behandeling genomen.

Wordt een bezwaar als terecht beoordeeld, dan moet de werkgever de SSFH-bijdrage nog steeds betalen. Vraag hiervoor een formulier op bij info@ssfh.nl.

Werkgevers en werknemers hebben SSFH opgericht om arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg adequaat en vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te pakken. Om de activiteiten van het fonds te kunnen financieren en de lasten binnen de branche te verdelen, wordt van jou als werkgever én werknemer een bijdrage gevraagd. 

De eerstelijns zorg, met de huisartsenzorg als belangrijkste onderdeel, krijgt er steeds meer taken bij. De sector neemt al jaren in omvang en betekenis toe en die groei zet door. Steeds meer huisartsen kiezen daarom voor een samenwerkingsverband. Praktijken groeien en het aantal solopraktijken neemt af. De huisarts wordt meer en meer de spil van een breder zorgnetwerk. Voor deze groei zijn nieuwe medewerkers nodig en ontstaan er nieuwe functies. De huisarts is niet meer alleen arts, maar ook vaker werkgever en manager. Het is de ambitie van SSFH om de huisarts én de medewerkers te ondersteunen bij de veranderingen in hun werk. 

Uitleg en bijdrage 2021

Voor 2021 ben je als werkgever een bijdrage verschuldigd van 0,6% van het totale pensioengevend salaris, van medewerkers die bij jou in dienst zijn en die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH. U betaalt dit percentage aan SSFH, maar u kunt 0,086% van het pensioengevend salaris maandelijks inhouden op het brutosalaris van de medewerker. Zo betalen ook werknemers mee aan SSFH. Alle werkgevers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH zijn verplicht de vastgestelde bijdrage te betalen aan SSFH.

Waarom is deze bijdrage?

Werkgevers en werknemers hebben SSFH opgericht om samen te werken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt. Van opleidingen en stages tot vergoedingen en gezond en veilig werken. Om de activiteiten van het fonds te kunnen financieren en de lasten binnen de branche te verdelen, wordt een bijdrage gevraagd van werkgevers en werknemers.

Vaststellen hoogte van de bijdrage

De bijdrage is gebaseerd op de hoogte van het pensioengevend salaris van de medewerkers in dienst in 2020. Voor het vaststellen hiervan maakt SSFH gebruik van de gegevens van het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Meer informatie

De bijdrage aan SSFH is vastgelegd in de Cao SSFH.

Lees ook de veelgestelde vragen over de bijdrage aan SSFH.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.