Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) richt zich op de arbeidsmarktontwikkelingen in de sectoren Zorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. 

SSFH neemt sinds 1 januari 2015 deel aan het programma. Zo is niet alleen eenduidige informatie over de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg beschikbaar, maar zijn de gegevens ook goed te vergelijken met andere branches. 

Arbeidsmarktontwikkelingen

Twee keer per jaar worden werknemers in de sector zorg en welzijn bevraagd over ‘werken in zorg en welzijn’. De resultaten van de meting van mei en juni 2022 zijn bekend.

Vanuit het AZW-programma wordt door CBS een steekproef getrokken uit de bijna 1,4 miljoen werknemers die in november 2021 volgens de polisadministratie in de zorg en welzijnssector werkten. De cijfers zijn gebaseerd op een respons van 14,6 duizend werknemers.

In de tabellen komen verschillende thema’s aan bod, zoals arbeidskenmerken, loopbaan en mobiliteit, scholing & vaardigheden, gezond & veilig werken en kwaliteit van de zorg. De cijfers worden uitgesplitst naar branche en waar mogelijk ook naar sub-branches. Per branche en op totaalniveau zijn de resultaten van de panels weergeven in een infographic.

Hier treft u de kerncijfers werknemers en werkgevers november 2022 huisartsenzorg en gezondheidscentra aan.

StatLine AZW 

Bent u op zoek naar arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn? Raadpleeg dan de databank AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) StatLine. U kunt zelf grafieken en tabellen maken en opslaan. Het laatste nieuws en kerncijfers staan op de site AZWinfo.nl

AZW Nieuwsflits  

In de nieuwsflits staat steeds een overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (data) en van onderzoeken in AZW-verband: Nieuwsflits september 2022 - AZW info 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.