Arbocatalogus

Om de RI&E goed in te kunnen vullen biedt de arbocatalogus oplossingen en hulpmiddelen om een veilige werkplek en omgeving in te richten. De arbocatalogus wordt periodiek geactualiseerd en gekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

RI&E Huisartsenzorg 

Vanaf mei 2022 biedt SSFH een compleet vernieuwde Risico- inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) aan. De nieuwe RI&E sluit aan op de nieuwe aanpassingen in de Arbocatalogus welke ook in 2022 op onderdelen is geactualiseerd en door de Nederlandse Arbeidsinspectie is goedgekeurd. Het uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht voor alle organisaties in de Huisartsenzorg. Met dit arbo-instrument breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers in kaart en kun je deze eenvoudig evalueren en verwerken in een plan van aanpak. SSFH beheert de RI&E Huisartsenzorg in samenhang met de Arbocatalogus huisartsenzorg.  

Vrijstelling van toetsing 

SSFH stelt de RI&E huisartsenzorg beschikbaar. Gebruikers van de RI&E zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en aanvullen van de RI&E. Organisaties die aan meer dan 25 werknemers werk verlenen moeten na het opstellen van de RI&E deze door een arbo-kerndeskundige laten toetsen, de werkgevers met minder werknemers hebben vrijstelling van deze toetsing, mits ze dit instrument gebruiken en volledig invullen.  

Betrekken (preventie)medewerkers 

Vaak wordt de RI&E ingevuld door de praktijkmanager of huisarts zelf. Maar wees als verantwoordelijke er bewust van dat het belangrijk is om de preventiemedewerker te betrekken bij het opstellen van de RI&E. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Hij/zij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen en kan je adviseren over de arbeidsomstandigheden. Meer informatie over de preventiemedewerker vind je hier.  

Is de RI&E ingevuld? Zorg dan dat deze ook voor de andere medewerkers ter inzage ligt. Zo is iedereen zicht bewust van de aanwezige arbeidsrisico’s en oplossingen.  

Inloggegevens RI&E 

Om te beginnen met de RI&E heb je inloggegevens nodig. Hiermee kun je altijd jouw eigen RI&E raadplegen of wijzigen. De inloggegevens voor de RI&E kun je aanvragen via onderstaande button “Vraag inloggegevens RI&E aan”.   

Inloggen via HA-web vanaf 17 mei 2021 niet meer mogelijk 

(LET OP! GELDT ALLEEN VOOR LHV LEDEN)

Leden van LHV hadden tot voor kort de mogelijkheid om via HA-web automatisch in te loggen in de RIE-manager. Dit is vanaf 17 mei 2021 niet meer mogelijk. Je kunt vanaf deze datum inloggen via ssfh.nl/riemanager. Jouw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee LHV met jou communiceert. Via de knop wachtwoord vergeten kun je een nieuw wachtwoord aanmaken. Je ontvangt dan een mail met activatielink welke 24-uur geldig is. Als je het wachtwoord hebt ingesteld, kom je in de vertrouwde RIE-manager omgeving waar jouw ingevulde RI&E te vinden is.

Handleidingen RIE- manager

De Handleiding RIE Huisartsenzorg ondersteunt jou bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie- en evaluatie voor jouw organisatie.

Technische handleiding RI&E

Ondanks dat de handleiding voor de RI&E zo zorgvuldig mogelijk is opgesteld, kan het zijn dat er op onderdelen een nadere specifieke uitwerking nodig is. Hiervoor is een uitgebreide (technische) handleiding beschikbaar. Deze handleiding is bewust zo praktisch mogelijk gehouden. De samenstellers houden zich aanbevolen voor suggesties en opmerkingen over de inhoud van deze handleiding. Suggesties ter verbetering of vragen kun je mailen naar: info@ssfh.nl

Hulp nodig?

Plan van aanpak
Je kunt op basis van de RI&E een plan van aanpak maken. Hierin staat vermeld hoe en wanneer risico's en knelpunten worden aangepakt. Zorg ervoor dat je de RI&E actualiseert bij grote veranderingen in de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing.

Toetsing RI&E
De RI&E van SSFH is gratis voor leden en erkend door de sociale partners van SSFH. Dat betekent dat je je uitgevoerde RI&E niet hoeft te laten toetsen. Hiermee bespaar je kosten en administratie. De vrijstelling van toetsing geldt niet voor huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten met meer dan 25 medewerkers. Toetsing en een bedrijfsbezoek zijn in dat geval verplicht.

1631743662_rie-ssfh
Veelgestelde vragen of de RI&E

1. Waar moet ik op letten bij het opstellen van een RI&E?
Uit de RI&E en het plan van aanpak kunnen punten komen die zowel individueel als gezamenlijk geregeld moeten worden. Het is bovendien aan te raden om op sommige gebieden samen te werken met de andere bedrijven in het pand, zoals BHV en ontruiming. Ook zijn sommige verantwoordelijkheden vastgelegd in het huurcontract, bijvoorbeeld verantwoordelijkheden met betrekking tot brandveiligheid. De huurders kunnen de verhuurder hierop aanspreken.

2. Hoe stel ik een RI&E op?
Een RI&E kun je simpel via onze applicatie opstellen. Je vraagt inloggevens aan. Nadat je inlogt, voer je in enkele stappen een Risico-inventarisatie en - evaluatie (RIE) uit. Ga naar het tabblad 'RIE's' en start een nieuwe RIE of open een bestaande RIE. Klik binnen een RIE steeds op 'Verder >'; je wordt dan vanzelf door de RIE geleid.

3. Ben ik verplicht om een RI&E op te stellen?
Elke werkgever is verplicht een eigen RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak. Dat er meer huisartswerkgevers in één pand gevestigd zijn, maakt hierbij niet uit.

Meer informatie

Heb je vragen over de vernieuwde RI&E? Neem dan contact op met het secretariaat van SSFH:
013-5944318 of info@ssfh.nl

Heb je hulp nodig bij het invullen van de RI&E? Geef je dan op voor de training Risico Inventarisatie & Evaluatie van de LHV. Bekijk de voordelen op de afbeelding hiernaast.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.