Voorkomen is beter dan genezen, óók als het om agressie in de huisartsenpraktijk of -post gaat. Een veeleisende patiënt. Een familielid die jou uitscheldt. Bij je werk in de huisartsenpraktijk, -post of gezondheidscentrum lopen de emoties wel eens op, maar soms gaat een patiënt (of familie daarvan) echt over de grens. Waar ligt die grens eigenlijk? De risico's helemaal uitbannen gaat misschien niet, maar je kunt ze wél verkleinen. 

Hoe je dat doet? Als je op een van onderstaande onderwerpen klikt, krijg je voorbeelden, tips en tools. Die kun je als medewerker in de huisartsenzorgtoepassen.

Werkomgeving veiliger maken 

Een goede telefonische bereikbaarheid of korte wachttijden voorkomt dat mensen geïrriteerd raken. Een prettige wachtruimte heeft ook een positieve invloed. Wat kun je verbeteren om te voorkomen dat mensen geïrriteerd/boos/emotioneel raken worden en over de grens gaan met hun gedrag? 

Om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken kun je je ook op bepaalde werksituaties voorbereiden. Bijvoorbeeld wanneer je als doktersassistent alleen moet werken of wanneer je als huisarts of praktijkondersteuner op huisbezoek gaat. Hieronder vind je de nodige informatie en tips. 


Tools 

Deze tools kunnen je helpen: 

Een agressie incident

Helaas lukt het niet altijd om agressie te voorkomen. Wat kun je doen als er toch iets naars gebeurt? Hoe sla je alarm? Hoe vang je het slachtoffer, je collega’s of medewerkers op? Hoe meld je een incident en hoe bespreek je het in het team? 

Hieronder tref je voorbeelden, tips en tools die je als medewerker in de huisartsenzorg kan toepassen. 

Met deze checklist voor medewerkers zie je snel wat je moet doen als je met geweld of agressie te maken hebt. 

Sla alarm 

Een woedende cliënt bedreigt de huisarts, doktersassistent of praktijkondersteuner. De situatie dreigt te escaleren. Hoe kun je alarm slaan? En wat doe je als je alleen werkt? 
Dit handvat bied je praktische tips over alleen werken en alarm slaan. 

Hoe medewerkers alarm kunnen slaan is gekoppeld aan andere veiligheidszaken. 
In bijgevoegd schema kun je zien aan welke zaken je kunt denken zodat al die zaken gestroomlijnd werken en het werk veiliger wordt. Schema alarmopvolging 
 

Vang het slachtoffer goed op 

Een incident heeft impact. Wie heeft meegemaakt dat een patiënt (of familie daarvan) over de grens ging –gepaard met agressie of zelfs geweld – kan daar allerlei klachten aan overhouden. Je bent dan bijvoorbeeld minder geconcentreerd, je doet je werk niet zo onbevangen als voorheen of moet je zelfs ziek melden. 

Goede opvang na een incident is belangrijk. Daarmee kun je de negatieve gevolgen beperken of zelfs voorkomen. Als leidinggevende, vertrouwenspersoon of collega kun je praktische ondersteuning bieden. 

Is er in jouw huisartsenpraktijk, post of gezondheidscentrum geen vertrouwenspersoon? Via de SSFH is een vertrouwenspersoon beschikbaar. 

Algemene informatie over opvang en nazorg: 

Handvatten voor nazorg aan het slachtoffer: 

Handvatten voor opvang en nazorg aan het slachtoffer: 

Organisaties die ondersteunen bij opvang en nazorg: 

Meld het incident intern en bespreek het na 

Een medewerker van een huisartsenpraktijk, post of gezondheidscentrum moet een incident veilig en eenvoudig intern kunnen melden. Alleen als de leidinggevende weet heeft van het incident, kan hij of zij het slachtoffer opvangen. 

Door een melding ontstaat bovendien inzicht in de aard en omvang van incidenten. Daarom is het belangrijk medewerkers te stimuleren om agressie-incidenten te melden. 

Een incident nabespreken helpt om te leren wat in het vervolg anders of beter kan. Gebeurt dat in het team, dan moet het slachtoffer dat vooraf weten en daarmee instemmen. 

Informatie over het melden en registeren van incidenten: 

Handvatten voor het nabespreken van het incident: 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.