In de regio West-Brabant wordt in het RAAT overleg West-Brabant samengewerkt aan arbeidsmarkttekorten in de huisartsenzorg. De 4 zorggroepen, Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam, Huisartsencoöperatie West-Brabant en Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken werken samen met Huisartsenposten West-Brabant, STAR-SHL, de SBB, de LHV en onderwijsinstellingen zoals het ROC CURIO en Bredero.

In 2019 werd duidelijk dat er extra ondersteuning nodig was om de problematiek rondom de stageplaatsen voor de leerlingen doktersassistent aan te pakken. “We wilden wel, maar naast ons werk, konden we te weinig om deze problematiek aan te pakken”, aldus Jaschenka Nuijten- Roedelof, manager Personeel & Organisatie van Huisartsenposten West-Brabant en RAAT lid, “Daarom werden de handen ineengeslagen en hebben we naast onze eigen financiële inzet ook financiële ondersteuning aangevraagd bij de SSFH.”

Hierdoor werd het mogelijk om voor het schooljaar 2020-2021 een coördinator BPV, Esther Zwaal, aan te stellen voor gemiddeld 14 uur per week met de doelstelling om de stageproblematiek op te lossen en om een BBL opleiding van de grond te krijgen in de regio. Esther heeft intensief samengewerkt met de partners van het RAAT overleg. Hierdoor zijn in de regio zaken veranderd, ingevoerd en verhelderd.

Veranderd

De grootste verandering in de regio West-Brabant is dat vanaf schooljaar 2020-2021 eerstejaars leerlingen geen BPV stage meer lopen maar projecten hebben gedaan als het bieden van ondersteuning bij griepvaccinaties, COVID-triage bij prikposten en snuffelstages bij huisartsenpraktijken. De nadruk werd hierbij gelegd op het ontwikkelen van zelfstandigheid, het nemen van initiatief en het klantgericht zijn. Prikposten en huisartsenpraktijken die deze ondersteuning hebben gekregen waren enthousiast over de extra handjes van de leerlingen en dit project wordt dan ook in het huidige schooljaar voortgezet.
Een andere belangrijke verandering is dat Esther vanuit haar contacten met de huisartsen het ROC CURIO kon helpen om beter aan te sluiten bij de wensen vanuit het werkveld. Hierdoor werden bijvoorbeeld knelpunten met stagiaires direct opgepakt en opgelost en werd een filmpje gemaakt voor de stagiaires en de begeleiders voor op de eerste dag waardoor verwachtingen over en weer eenvoudig te bespreken zijn.

Ingevoerd

In de regio West-Brabant is per schooljaar 2020-2021 de BBL opleiding ingevoerd en is gestart met 10 zij-instromers. Het vinden van leerwerkplekken voor deze zij-instromers was bijzonder lastig. Waar in andere sectoren met arbeidsmarkttekorten het normaal gevonden wordt om met BBL’ers te werken was en is dat in de huisartsenbranche allesbehalve normaal. Gelukkig werken er 8 BBL’ers bij huisartsen die kunnen gaan zorgen voor een sneeuwbal effect voor de volgende groep BBL’ers. Daarnaast is er in de regio West-Brabant een betere informatievoorziening ingevoerd op het vlak van stagebegeleiding en het bieden van een leerwerkplek voor de zij-instromers. Hierdoor hebben de zorggroepen op hun eigen sites uniforme informatie staan voor huisartsen en hun teams zoals bijvoorbeeld een stagehandboek, subsidieoverzichten voor stagiaires en BBL’ers en inzichten in benodigde investeringen voor het opleiden van leerlingen.

Verhelderd

Doordat er binnen de regio West-Brabant een ‘dedicated’ professional was die zich voor alle huisartsen in de regio bezig hield met de problematiek rondom stages en tekorten zijn de cijfers, inzichten en oplossingsmogelijkheden rondom deze problematiek verhelderd. Esther schreef in de nieuwsbrieven over bijvoorbeeld het cijfer van 100FTE doktersassistent tekorten over 2 jaar, deelde voordelen van het werken met BBL’ers en bood andere perspectieven in het ‘gebruik’ maken van stagiaires. Gelukkig heeft het UWV het vak van DA als schaarste beroep aangemerkt, wat de urgentie ook op nationaal niveau helder maakt. Tot slot is bevestigd dat samenwerken leidt tot meer resultaten.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Esther Zwaal, coördinator BPV West-Brabant op
06 22 60 99 00 of mail naar e.zwaal@hapwestbrabant.nl

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.