Vorig jaar oktober is Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) gestart met de implementatie van de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Hierover hebben wij destijds via de website van SSFH gecommuniceerd. Met deze pilot opleidingen wil SSFH ervoor zorgen dat er zowel modulair als regulier kan worden opgeleid. Daarnaast heeft SSFH aangegeven dat doorstroom en zij-instroom mogelijk moet zijn voor potentiële PVH’ers. Dit wil zij bewerkstelligen door het invoeren van een landelijk, onafhankelijk assessment dat als filter dient om te bepalen wat potentiële PVH’ers nodig hebben om aan de opleiding te kunnen beginnen.

Inmiddels zijn de expertgroepen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een assessment en het opstellen van leeruitkomsten, waarmee gemeten wordt of studenten hun competenties op het vereiste niveau van PVH hebben ontwikkeld. Dit proces is nog niet afgerond en daarom is de start van de (modulaire) pilots opgeschoven naar begin 2022.

De komende periode zullen wij meer informatie verstrekken over vooropleiding, doorstroming, arbeidsmarktperspectieven en locaties waar de pilots gestart zullen worden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Roel Fransen, projectleider Pilots PVH namens SSFH, via info@ssfh.nl of 06-25269056.

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.