Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Competentieprofielen POH

Toekomst POH

Het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) is vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg.

Onderscheid praktijkondersteuner huisartsenzorg en praktijkverpleegkundige huisartsenzorg

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) begeleidde het actualiseren van het POH-profiel. In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de PVH beschreven.

De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoog complexe zorgvraag heeft de huisartsenzorg eveneens behoefte aan een PVH. Deze patiënten hebben een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg.

Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v (BN2020)-opleiding. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

Competentieprofiel PVH >

Meer informatie:

Bent u POH of hebt u een POH in dienst?

Zie ook

Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen.
Lees meer

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) blijft onderdeel van het team in de huisartsenpraktijk.

Aanbevelingen toekomst Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

Op verzoek van SSFH hebben vertegenwoordigers uit de sector zich gebogen over de vraag hoe een overgang van de functie van de Praktijkondersteuner somatiek naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. Lees meer

Expertgroep POH aan de slag met verdere uitwerking competentieprofiel

Vorig jaar heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties je nodig hebt als POH en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Daaruit is in april het herziene competentieprofiel POH voortgekomen. Lees meer

Alles over opleidingen