Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Nieuws

Een groot deel van de medewerkers in de huisartsenzorg (huisartsenpraktijken, huisartsenposten en...

Lees meer

Begin juni organiseerden wij in samenwerking met LHV het webinar ‘Huisarts en goed werkgeverschap,...

Lees meer

Vorig jaar oktober is Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) gestart met de implementatie van...

Lees meer

Vorig jaar heeft SSFH de arbeidsmarktcampagne “Mijn baan in de praktijk” gelanceerd. Een campagne...

Lees meer

SSFH biedt de huisartsenzorg een branche erkende RI&E aan. Om deze in te vullen en up-to-date te...

Lees meer

Vitaliteit in de praktijk. Hoe doe je dat? Bekijk het webinar ‘Vitaliteit in de Praktijk’ en krijg...

Lees meer

Beschikt u over de benodigde digitale vaardigheden voor uw werk? Kom erachter in 15 minuten!

Lees meer

Medrie is een regio-organisatie voor huisartsen in de regio's Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Ze...

Lees meer

Hoewel de werkdruk steeds meer (b)lijkt toe te nemen, blijft de huisartsenzorg een prachtige en...

Lees meer

De huisartsenposten in West-Brabant nemen op dit moment deel aan de stimuleringsregeling van SSFH....

Lees meer

Medicamus heeft dankzij de stimuleringsregeling van SSFH een mooi project op kunnen zetten met als...

Lees meer

In de Drentse huisartsenzorg is een tekort aan doktersassistenten. Naar verwachting zal dit tekort...

Lees meer

SSFH zet zich in om het tekort aan stageplaatsen in de huisartsenzorg tegen te gaan en wil de...

Lees meer

Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit...

Lees meer

De corona pandemie heeft ook effect gehad op de activiteiten en projecten van het Sociaal Fonds SSFH...

Lees meer

Sinds enige tijd heeft SSFH het beheer van de RI&E en de Arbocatalogus Huisartsenzorg van LHV...

Lees meer

In de media, in vaktijdschriften en op social media kwam het regelmatig aan de orde: het tekort aan...

Lees meer

Verschillende partijen hebben de handen ineen geslagen en starten een pilot om meer zij-instromers...

Lees meer

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2021 een verpleegkundig specialist (VS) of...

Lees meer

In de zomermaanden heeft SSFH, in opdracht van de cao partijen, onderzoek gedaan naar de...

Lees meer

Digivaardig in de zorg

Als SSFH vinden wij de digitale vaardigheden in de huisartsenzorg van belang en hebben dit aankomend...

Lees meer

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de...

Lees meer

In de media, in vaktijdschriften en op social media kwam het regelmatig aan de orde:

het tekort aan...

Lees meer

SSFH Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van SSFH van 2019 is gereed en vastgesteld door het SSFH-bestuur. Teruggekeken wordt...

Lees meer

Zorroo heeft het doel gesteld om meer en geoptimaliseerde stageplaatsen voor doktersassistenten bij...

Lees meer

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich al jaren in voor het stimuleren van voldoende...

Lees meer

Vanaf 2019 besteedt de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) in een programma extra aandacht...

Lees meer

Sinds 27 februari van dit jaar wordt de huisartsenzorg, net als vrijwel alle zorgverleners in...

Lees meer

Wilt u iets opzoeken in de cao? Weten of vakantiedagen moeten worden uitbetaald? En wat precies het...

Lees meer

Vanuit De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een stappenplan voor de inzet en het...

Lees meer

Ben jij een (oud)zorg professional in de huisartsenzorg en kun je tijdens de coronacrisis een...

Lees meer

Mede door de toename van het aantal mensen met psychische klachten in de eerste lijn is de...

Lees meer

Uit het AZW-werkgeversonderzoek van het CBS (2019) blijkt dat 77,4% van de huisartsen en...

Lees meer

Hoe zit het met vrije dagen en de compensatie voor een feestdag? Waar kan ik een vergoeding voor...

Lees meer

In 2019 is het programma ‘Goed voor elkaar’ gestart met als doel het werkklimaat binnen de...

Lees meer

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Het kabinet wil het voor...

Lees meer

Het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) laat weten dat vanaf 1 januari 2020...

Lees meer

Aan huisartsenpraktijken en samenwerkende partners, zoals opleidingen, in Flevoland en West-Brabant...

Lees meer

Korte film over Lucie en haar stage als doktersassistente

Hoe zorg je ervoor dat stagiaires op de...

Lees meer

Ruim 700 doktersassistenten hebben op het tweejaarlijkse NVDA Congres in november vragen op twee...

Lees meer

De nieuwe Handleiding RIE Huisartsenzorg ondersteunt huisartsenpraktijken bij het uitvoeren van de...

Lees meer

Twee huisartsenpraktijken kregen een smoothiepakket van SSFH als prijs voor hun beste tips op het...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

Ongeveer zestig werkgevers en 1900 werknemers van de gezondheidscentra, die werken binnen en voor de...

Lees meer

In 2019 is nog budget beschikbaar! Zolang dat er is, kunnen (kleine) regionale...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

Vandaag, 6 september 2019, start het programma 'Goed voor elkaar' dat de vitaliteit en duurzame...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

Hoe meld je een incident en bespreek je het in je team? Waarom moet ik twee keer vorderen om een...

Lees meer

De meeste regio’s krijgen de komende vijf jaar te maken met een sterk stijgend tekort aan...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor een tekort aan doktersassistenten en...

Lees meer

Ben je op zoek naar landelijke arbeidsmarktcijfers van de huisartsenzorg? Wil je bijvoorbeeld weten...

Lees meer

Goed voor elkaar

Om organisaties in de huisartsenzorg en de medewerkers zoals doktersassistenten,...

Lees meer

Een stageplaats is onmisbaar voor o.a. aankomende doktersassistenten en praktijkondersteuners.

...

Lees meer

In de week van de RI&E (17-20 juni) is er extra aandacht voor veilig en gezond werken bij...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

In Nederland zetten circa 10.000 praktijkondersteuners (POH) zich dagelijks met hart en ziel in voor...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

Bij SSFH kan de huisartsenzorg via de Stimuleringsregeling om een bijdrage vragen voor het creëren...

Lees meer

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede...

Lees meer

Ook in 2019 kan de huisartsenzorg SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer...

Lees meer

Bij huisartsenmaatschap Landauer in Purmerend staat veilig werken hoog in het vaandel, vooral nadat...

Lees meer

Vandaag is het de Dag van de Doktersassistente. In Nederland zetten zo’n 15.000 doktersassistenten...

Lees meer

Binnen SSFH vindt een bestuurswisseling plaats. Het dagelijks bestuur van SSFH wordt gevormd door...

Lees meer

Factuur in mei

In mei ontvangen de huisartsenpraktijken en –posten een factuur voor de jaarlijkse...

Lees meer

Ben je op werk geconfronteerd met een agressie-incident, ongewenst gedrag of een conflict? Wij...

Lees meer

Volgens de Arbowet is het verplicht om alle elektrische apparatuur te inspecteren, ongeacht of dat...

Lees meer

Het steunpunt RI&E heeft de erkenning van de RI&E huisartsen  met drie jaar verlengd....

Lees meer

Het novembernummer van de ‘Doktersassistent’ besteedt aandacht aan het project  Leren op Zuid dat...

Lees meer

Voldoende huisartsassistenten en praktijkondersteuners op de noordwestelijke Veluwe en Zeewolde.
Met...

Lees meer

Factsheet als startpunt voor dialoog over toekomstbestendige huisartsenzorg

Nivel en Prismant...

Lees meer

Verschillende huisartsenpraktijken hebben een tekort aan doktersassistenten en...

Lees meer

De komende jaren hebben steeds meer mensen zorg nodig en dat terwijl het personeelstekort op dreigt...

Lees meer

De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor een tekort aan doktersassistenten en...

Lees meer

Het Stagefonds is bedoeld voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan onder andere...

Lees meer

Een huisarts in Loosdrecht raakte door een zeldzame uiting van agressie zwaargewond. Hoe vaak komt...

Lees meer

Bij het opleiden van een doktersassistent of praktijkondersteuner spelen verschillende partijen een...

Lees meer

De Dierense Huisartsengroep Hagenau bestaat uit zeven huisartsen, diverse waarnemers en artsen in...

Lees meer

Een kleine praktijk die net verhuisd is en waar de enige huisarts plaatsmaakt voor zijn opvolger. Is...

Lees meer

Doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn onmisbaar voor een goed functionerende...

Lees meer

Op 28 juni 2018 is het nieuwe competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)...

Lees meer

Wat is de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de regionale huisartsenzorg? Hoe zorgen we...

Lees meer

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ook bij het aanvragen van stagevergoedingen bij SSFH voor...

Lees meer

Stagiaires zijn de doktersassistenten en praktijkondersteuners van de toekomst. Laat daarom op 22...

Lees meer

Praktijkmanager Carla Swart (Huisartsenpraktijk Mondriaan, Nieuwegein) Een grote praktijk met zes...

Lees meer

Doktersassistente Samira Azzin (Huisartsenpraktijk Gietema, Amsterdam-Noord) Op dit moment heeft ze...

Lees meer

SectorplanPlus is een subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen...

Lees meer

In de dokter, het blad van de LHV, komt projectleider Anne van Riet aan het woord over de...

Lees meer

Heel Holland Zorgt

In de Week van Zorg en Welzijn van 12 tot en met 17 maart 2018 wordt dagelijks het tv-programma Heel...

Lees meer

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en...

Lees meer

Per 19 december 2017 zijn Jantien van Oppen-Oving (FNV) en Petra Portengen (NVvPO) toegetreden tot...

Lees meer

Doktersassistente of praktijkondersteuner in de huisartsenzorg? En ben je op zoek naar minder...

Lees meer

Door de toenemende en complexer wordende zorgvraag kunnen de POH en toekomstige Praktijk...

Lees meer

Binnen het AZW-onderzoeksprogramma is een toekomstverkenning gedaan naar de arbeidsmarkt Zorg en...

Lees meer

In de Week van Zorg en Welzijn van 12 tot en met 17 maart 2018 wordt dagelijks het tv-programma...

Lees meer

Om de uitdagingen in de huisartsenzorg het hoofd te bieden is goed en voldoende opgeleid personeel...

Lees meer

Nu al hebben sommige huisartsenpraktijken een tekort aan doktersassistenten en...

Lees meer

Er klinken steeds meer bezorgde geluiden over stageplaatsen voor Doktersassistenten. Als er niets...

Lees meer

In 2017 zijn tot nu toe 1.570 aanvragen voor stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding...

Lees meer

Medewerkers in de huisartsenzorg zijn het meest van alle zorgmedewerkers zeer tevreden over hun werk...

Lees meer

Het aantal werknemers in de huisartsenzorg en gezondheidscentra is toegenomen met 8%. Dat blijkt uit...

Lees meer

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het...

Lees meer

Janneke Rozendom, praktijkmanager bij Huisartsengroep de Oosterpoort in Enschede, volgde in oktober...

Lees meer

Zaterdag 4 november vond in Bussum in Spant! het NVDA congres Grip op de Zaak plaats. Ruim 1000...

Lees meer

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Schalkwijk in Rotterdam Schiebroek volgden begin dit jaar de...

Lees meer

Vorig jaar heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties je nodig...

Lees meer

SSFH start vanaf dit najaar nieuwe activiteiten om het aantal stageplaatsen te vergroten. Op dit...

Lees meer

De huisartsenzorg heeft een nieuwe cao, deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2017 en...

Lees meer

Huisartsenpraktijken en -posten die stageplaatsen aanbieden aan bijvoorbeeld doktersassistenten in...

Lees meer

De werkgelegenheid in fte in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) toont in...

Lees meer

Ben jij tevreden met je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? En hoe werk je aan je eigen ontwikkeling?...

Lees meer

‘Over de grens’ is een nieuwe toolkit voor medewerkers in de huisartsenzorg in het teken van veilig...

Lees meer

Uit de brancherapportage Huisartsenzorg en gezondheidscentra, een onderzoek naar ontwikkelingen in...

Lees meer

Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen op hun werk geconfronteerd worden met...

Lees meer

‘Op maandagochtend heb ik mijn telefoon aangezet en huilend mijn leidinggevende gebeld en uitgelegd...

Lees meer

Wanneer voel jij je nog veilig in je werk? En wanneer overschrijdt een patiënt een grens? Dat is...

Lees meer

Secretaressedag kennen we allemaal. Maar wist u dat er ook een landelijke dag van de...

Lees meer

In de cao SSFH van mei 2016 is afgesproken dat gecombineerde aanvragen voor de vergoeding...

Lees meer

SSFH heeft vorig jaar mei de procedure rondom de vergoeding praktijkbegeleiding en stagevergoeding...

Lees meer

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH)...

Lees meer

Een verwarde patiënt die dreigt te slaan. Of een medewerker die door een familielid wordt...

Lees meer

De opleiding tot sociaalpsychiatrisch verpleegkundige/praktijkondersteuner huisarts GGZ (SPV en POH...

Lees meer

Op verzoek van de cao-partijen in de huisartsenzorg heeft SSFH een onderzoek laten uitvoeren naar de...

Lees meer

Onlangs zijn de kwartaalcijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) weer...

Lees meer

App Veilig huisbezoek

Ga je op huisbezoek, dan kunnen onvoorspelbare factoren van invloed zijn op je veiligheid. De app...

Lees meer

SSFH is in 2015 gestart met een pilot regiostructuur in onder andere Noord-Brabant. Lees in het blad...

Lees meer

Na vier jaar SSFH-voorzitterschap, draag ik vanaf januari het stokje over. Als ondernemer kijk ik...

Lees meer

Het jaar 2016 is al weer bijna voorbij. De feestdagen komen er aan. Een periode van het jaar waar ik...

Lees meer

De huisartsenzorg is een branche die in de afgelopen jaren is gegroeid, in tegenstelling tot veel...

Lees meer

Het aanvragen van een praktijkvergoeding en een stagevergoeding voor de stagiair kan vanaf 1...

Lees meer

Convenantpartijen LHV, InEen, NHG, NVvPO, NVDA, FNV, CNV, V&VN en Samenwerkende Hogescholen werken...

Lees meer

Wat is jouw grens?

Helaas neemt agressie in de huisartsenzorg nog steeds toe. Het is daarom in toenemende mate...

Lees meer

Het aantal banen in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is toegenomen met bijna 14...

Lees meer

Stageverbeterplan SSFH

Huisartsen zijn op zoek naar betere stagiairs, meer informatie over de diverse stages en zij willen...

Lees meer

Zorgprofessionals die een overstap naar de huisartsenzorg maken, hebben vaak een aanvullende...

Lees meer

Volgende maand start een onderzoek naar de functie en werkbeleving van triagisten met het uitzetten...

Lees meer

Huisartsen zijn gedreven in hun vak. Als SSFH-vice voorzitter heb ik ook drijfveren. Ze ben ik...

Lees meer

De SSFH neemt in november besluiten over het verder werken aan de ambitie om in 2017 hét...

Lees meer

De korte workshops voor het creëren van een veilige werkomgeving voor huisartsenorganisaties ervaren...

Lees meer

Per 1 september 2016 is de cao SSFH aangepast. In deze tussentijdse wijziging zijn onder andere de...

Lees meer

Vanaf 1 september kunnen stagebieders eenvoudig via www.mijn-ssfh.nl een vergoeding aanvragen voor...

Lees meer

SSFH laat een onderzoek uitvoeren naar het werk van triagisten.

Lees meer

Terwijl de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn als geheel krimpt, groeit die in de...

Lees meer

Erkende leerbedrijven met stageplaats(en) voor doktersassistenten ontvangen medio augustus een...

Lees meer

In mei 2016 heeft u van SSFH informatie ontvangen dat SSFH van de Belastingdienst niet meer direct...

Lees meer

Het jaarverslag en de jaarrekening van SSFH van 2015 zijn gereed en vastgesteld door het...

Lees meer

Eind 2015 is SSFH gestart met vier pilots om regionaal, op maat samen te werken aan...

Lees meer

Een verwarde patiënt die dreigt te slaan. Of een medewerker die door een familielid wordt...

Lees meer

Meer dan 1.600 mensen die al werken in de zorg hebben interesse getoond in een overstap naar de...

Lees meer

SSFH mag per 1 januari 2016 van de Belastingdienst niet meer de stagevergoedingen rechtstreeks aan...

Lees meer

Column voorzitter SSFH: Leon Vincken

Lees meer

Binnenkort start vanuit het programma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang)...

Lees meer

Tot eind 2015 keerde SSFH de stagevergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de huisarts zoveel...

Lees meer

De SSFH heeft in het najaar 2015 weer een onderzoek laten uitvoeren door Kiwa Carity naar de...

Lees meer

De instroom van studenten in hbo-opleidingen in de zorg en een aantal pedagogische mbo-opleidingen...

Lees meer

In de huisartsenzorg blijft de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) naast de doktersassistent,...

Lees meer