Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Nieuws

Nu al hebben sommige huisartsenpraktijken een tekort aan doktersassistenten en...

Lees meer

Er klinken steeds meer bezorgde geluiden over stageplaatsen voor Doktersassistenten. Als er niets...

Lees meer

In 2017 zijn tot nu toe 1.570 aanvragen voor stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding...

Lees meer

Medewerkers in de huisartsenzorg zijn het meest van alle zorgmedewerkers zeer tevreden over hun werk...

Lees meer

Het aantal werknemers in de huisartsenzorg en gezondheidscentra is toegenomen met 8%. Dat blijkt uit...

Lees meer

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het...

Lees meer

Janneke Rozendom, praktijkmanager bij Huisartsengroep de Oosterpoort in Enschede, volgde in oktober...

Lees meer

Zaterdag 4 november vond in Bussum in Spant! het NVDA congres Grip op de Zaak plaats. Ruim 1000...

Lees meer

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Schalkwijk in Rotterdam Schiebroek volgden begin dit jaar de...

Lees meer

Vorig jaar heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties je nodig...

Lees meer

SSFH start vanaf dit najaar nieuwe activiteiten om het aantal stageplaatsen te vergroten. Op dit...

Lees meer

De huisartsenzorg heeft een nieuwe cao, deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2017 en...

Lees meer

Huisartsenpraktijken en -posten die stageplaatsen aanbieden aan bijvoorbeeld doktersassistenten in...

Lees meer

De werkgelegenheid in fte in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) toont in...

Lees meer

Ben jij tevreden met je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? En hoe werk je aan je eigen ontwikkeling?...

Lees meer

‘Over de grens’ is een nieuwe toolkit voor medewerkers in de huisartsenzorg in het teken van veilig...

Lees meer

Uit de brancherapportage Huisartsenzorg en gezondheidscentra, een onderzoek naar ontwikkelingen in...

Lees meer

Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen op hun werk geconfronteerd worden met...

Lees meer

‘Op maandagochtend heb ik mijn telefoon aangezet en huilend mijn leidinggevende gebeld en uitgelegd...

Lees meer

Wanneer voel jij je nog veilig in je werk? En wanneer overschrijdt een patiënt een grens? Dat is...

Lees meer

Secretaressedag kennen we allemaal. Maar wist u dat er ook een landelijke dag van de...

Lees meer

In de cao SSFH van mei 2016 is afgesproken dat gecombineerde aanvragen voor de vergoeding...

Lees meer

SSFH heeft vorig jaar mei de procedure rondom de vergoeding praktijkbegeleiding en stagevergoeding...

Lees meer

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH)...

Lees meer

Een verwarde patiënt die dreigt te slaan. Of een medewerker die door een familielid wordt...

Lees meer

De opleiding tot sociaalpsychiatrisch verpleegkundige/praktijkondersteuner huisarts GGZ (SPV en POH...

Lees meer

Op verzoek van de cao-partijen in de huisartsenzorg heeft SSFH een onderzoek laten uitvoeren naar de...

Lees meer

Onlangs zijn de kwartaalcijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) weer...

Lees meer

App Veilig huisbezoek

Ga je op huisbezoek, dan kunnen onvoorspelbare factoren van invloed zijn op je veiligheid. De app...

Lees meer

SSFH is in 2015 gestart met een pilot regiostructuur in onder andere Noord-Brabant. Lees in het blad...

Lees meer

Na vier jaar SSFH-voorzitterschap, draag ik vanaf januari het stokje over. Als ondernemer kijk ik...

Lees meer

Het jaar 2016 is al weer bijna voorbij. De feestdagen komen er aan. Een periode van het jaar waar ik...

Lees meer

De huisartsenzorg is een branche die in de afgelopen jaren is gegroeid, in tegenstelling tot veel...

Lees meer

Het aanvragen van een praktijkvergoeding en een stagevergoeding voor de stagiair kan vanaf 1...

Lees meer

Convenantpartijen LHV, InEen, NHG, NVvPO, NVDA, FNV, CNV, V&VN en Samenwerkende Hogescholen werken...

Lees meer

Wat is jouw grens?

Helaas neemt agressie in de huisartsenzorg nog steeds toe. Het is daarom in toenemende mate...

Lees meer

Het aantal banen in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is toegenomen met bijna 14...

Lees meer

Stageverbeterplan SSFH

Huisartsen zijn op zoek naar betere stagiairs, meer informatie over de diverse stages en zij willen...

Lees meer

Zorgprofessionals die een overstap naar de huisartsenzorg maken, hebben vaak een aanvullende...

Lees meer

Volgende maand start een onderzoek naar de functie en werkbeleving van triagisten met het uitzetten...

Lees meer

Huisartsen zijn gedreven in hun vak. Als SSFH-vice voorzitter heb ik ook drijfveren. Ze ben ik...

Lees meer

De SSFH neemt in november besluiten over het verder werken aan de ambitie om in 2017 hét...

Lees meer

De korte workshops voor het creëren van een veilige werkomgeving voor huisartsenorganisaties ervaren...

Lees meer

Per 1 september 2016 is de cao SSFH aangepast. In deze tussentijdse wijziging zijn onder andere de...

Lees meer

Vanaf 1 september kunnen stagebieders eenvoudig via www.mijn-ssfh.nl een vergoeding aanvragen voor...

Lees meer

SSFH laat een onderzoek uitvoeren naar het werk van triagisten.

Lees meer

Terwijl de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn als geheel krimpt, groeit die in de...

Lees meer

Erkende leerbedrijven met stageplaats(en) voor doktersassistenten ontvangen medio augustus een...

Lees meer

In mei 2016 heeft u van SSFH informatie ontvangen dat SSFH van de Belastingdienst niet meer direct...

Lees meer

Het jaarverslag en de jaarrekening van SSFH van 2015 zijn gereed en vastgesteld door het...

Lees meer

Eind 2015 is SSFH gestart met vier pilots om regionaal, op maat samen te werken aan...

Lees meer

Een verwarde patiënt die dreigt te slaan. Of een medewerker die door een familielid wordt...

Lees meer

Meer dan 1.600 mensen die al werken in de zorg hebben interesse getoond in een overstap naar de...

Lees meer

SSFH mag per 1 januari 2016 van de Belastingdienst niet meer de stagevergoedingen rechtstreeks aan...

Lees meer

Column voorzitter SSFH: Leon Vincken

Lees meer

Binnenkort start vanuit het programma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang)...

Lees meer

Tot eind 2015 keerde SSFH de stagevergoeding rechtstreeks aan de stagiair uit om de huisarts zoveel...

Lees meer

De SSFH heeft in het najaar 2015 weer een onderzoek laten uitvoeren door Kiwa Carity naar de...

Lees meer

De instroom van studenten in hbo-opleidingen in de zorg en een aantal pedagogische mbo-opleidingen...

Lees meer

In de huisartsenzorg blijft de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) naast de doktersassistent,...

Lees meer