ssfh-regiotafel

De afgelopen maanden hebben de medewerkers van SSFH het hele land doorkruist om de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg te versterken. In zeven regio’s hebben we gesproken met verschillende stakeholders, waaronder regionale huisartsenorganisaties, huisartsenpraktijken, onderwijsinstellingen en gemeentes. “De regiotafel is een mooi initiatief vanuit SSFH voor de regio”, vertelt Krista Meibos, Adviseur arbeidsmarkt bij Dokterszorg Friesland. “Hierdoor kunnen we op een effectieve wijze kennismaken, netwerken en krachten bundelen! Een unieke manier om in gesprek te gaan en vervolgens over te gaan in een ‘gezamenlijke actie’.”

In de afgelopen periode zijn we onder andere in de volgende regio's geweest:

  • Zeeuwse Eilanden
  • Friesland
  • Zeeuws Vlaanderen
  • Drenthe
  • Almere
  • Groningen
  • Flevoland (Zwolle Vechtdal)

Gemeenschappelijke uitdaging
Een gemeenschappelijke uitdaging in al deze regio’s is het tekort aan goed personeel, vooral doktersassistenten. Veel studenten uit het regulier onderwijs kiezen ervoor door te studeren of hebben een onvolledig beeld van het vak, wat leidt tot een hoge uitstroom ondanks alle inspanningen. Daarentegen is men vaak tevreden over de doelgroep van meer vakvolwassen BBL-studenten. De vraag is dan ook: werven we deze groep individueel als praktijk of kiezen we voor een regionale aanpak? Het laatste heeft vaak de voorkeur.

Ervaringen delen
Tijdens onze bijeenkomsten werden best practices uit andere regio’s gedeeld, met een focus op de praktijkbegeleiding van studenten en BBL'ers. Hoe organiseer je dit binnen een drukke praktijk? Zijn er voldoende mensen met de juiste vaardigheden om goede begeleiding te bieden? Ook praktische zaken zoals fysieke ruimte kwamen ter sprake. Er werden veel oplossingen besproken, zoals speciale trajecten voor stage- en praktijkbegeleiding, extra vergoedingen voor begeleiders, het werken met regionale opleidingspraktijken en de inzet van flexibel inzetbare stagebegeleiders.

SSFH heeft diverse regelingen om deze uitdagingen aan te pakken, zoals de Stimuleringsregeling, de regelingen voor BBL'ers en BOL-studenten, en pilotprojecten die door regio’s kunnen worden ingediend.

Uitdagingen in de regio
Onze regionale aanpak leverde interessante inzichten op. Elke regio heeft zowel unieke uitdagingen als gemeenschappelijke problemen. In Friesland en Drenthe zien we bijvoorbeeld veel kleine huisartsenpraktijken in dorpen, wat leidt tot versnippering in het aanbod van stage- en leerwerkplekken. In stedelijke gebieden zoals Almere speelt dit probleem niet. In toeristische regio's zoals Zeeland en de Waddeneilanden fluctueert het aantal behandelingen sterk met de seizoenen.

Planning najaar
De voorbeelden en inzichten die we ophalen in de verschillende regio’s helpen ons een beter beeld te krijgen van de specifieke behoeften en uitdagingen, zodat we de regionale arbeidsmarkt beter kunnen ondersteunen. Onze regiotafels zijn nog niet afgelopen; het voorjaar brengt nog meer bijeenkomsten, en de planning voor het najaar komt binnenkort online. Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten om te zien wanneer en waar de volgende regiotafels plaatsvinden.

>> Meer informatie over de regiotafels

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.